Participatiekompas wijst de weg naar kennis en ervaringen over patiënten-/cliëntenparticipatie

Toegankelijkheid

Participatiekompas is geheel gebouwd volgens de richtlijnen van het Waarmerk Drempelvrij.nl. Dat betekent dat de website ook toegankelijk is voor mensen met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke handicap.