post-thumb

Op 6 november 2014 organiseren ZonMw, de Samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) en PGOsupport de 11e studiemiddag Patiëntenparticipatie. 

Thema
Als centraal thema voor deze middag is gekozen voor ‘de patiënt als partij’. Aan dit thema zitten verschillende aspecten. In de meer institutionele opvatting was de patiënt de 3e partij naast de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Tegenwoordig wordt beleid meer bepaald door bestuurlijke akkoorden. Dit roept de vraag op: wat is er met de patiënt als 3e partij gebeurd? Is de driehoek misschien een vierkant geworden? Welke rol heeft de patiënt in dit geheel? 

Doel van de middag
Tijdens de studiemiddag belicht een aantal inleiders en panelleden het thema de patiënt als partij vanuit verschillende kanten. Uw bijdrage aan de discussie wordt zeer op prijs gesteld. De organisatoren van de dag hebben niet voor ogen een rol voor patiënten (of wetenschappers) te bepalen, wel is het de bedoeling te verkennen hoe de verschillende rollen van patiënten kunnen bijdragen aan participatie en wat we hiervan kunnen leren voor de toekomst. De voorzitter van de middag is Rob de Graaf, die onlangs nog voor ZonMw een rapport schreef over het afgeronde programma over Participatie in Kwaliteit, Onderzoek en Beleid.

Doelgroep
De studiemiddag staat open voor deelnemers vanuit verschillende rollen, dus zowel voor ervaringsdeskundigen en patiënten, als voor zorgverleners, wetenschappers, zorgverzekeraars etc.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats bij de Hartstichting, Prinses Catharina Amaliastraat 10, te Den Haag-Ypenburg.

Aanmelden
Ga voor meer informatie over het programma en het aanmeldingsformulier naar de website van ZonMw.