post-thumb

ZonMw wil de samenwerking tussen patiënten(vertegenwoordigers) en onderzoekers stimuleren. Daarvoor is een prijs in het leven geroepen. Patiënten(vertegenwoordigers) en onderzoekers kunnen € 50.000 winnen met hun idee voor onderzoek naar een medisch product.

Het thema van de eerste editie van deze prijs is ‘regeneratieve geneeskunde’; het gaat dus om projecten die gericht zijn op het repareren van cellen, weefsels of organen of gentherapie.

Heeft u als patiënten- of gehandicaptenorganisatie een goed idee voor een onderzoeksproject dat moet leiden tot een dergelijk medisch product? Of werkt u als onderzoeker al samen met een patiëntenorganisatie? Dien samen uw idee in voor deze prijs en maak kans op € 50.000 om het onderzoek uit te voeren.

De deadline voor het indienen van een idee is 10 april 2015, 14:00 uur. Uit de binnengekomen ideeën kiest ZonMw 12 kanshebbers.

Deze inzenders krijgen vervolgens hulp bij het verder uitwerken en promoten van hun idee. Uiteindelijk (eind 2015) mag het publiek stemmen en zo de winnaar bepalen. Op de website van ZonMw vindt u meer informatie.

One thought on “Stimuleringsprijs ZonMw voor patiënt en onderzoeker

Vivienne van Leuken

3 maart, 2015 - 15 : 43 : 50

andere initiatieven m.b.t. samenwerking en cliëntenperspectief
L.S.,

Wat goed dat de rol van de patiënt meer voor het voetlicht wordt gebracht. Inclusiviteit is van grote toegevoegde waarde (en niet enkel in de zorg).
Als lid van een cliëntenraad wil ik graag de integratie van het cliëntenperspectief bevorderen. Dat kan volgens mij ook beginnen in de besluitvorming en de projectplannen binnen de zorg (de geschreven stukken). Ik heb daar een mooie voorbeeld van.
Daarnaast werk ik als leiderschapsexpert aan het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen zorgverlener en patiënt/cliënt. Inzicht in eigen gedrag en communicatie vormen de basis van samenwerking en gedeelde besluitvorming. Het fundament daarvoor is het kader van leiderschapsdomeinen. In hoeverre staat u open voor deze ideën?

Voor meer info omtrent beide initiatieven kunt u contact met mij opnemen.
Succes met deze stimuleringsprijs. Ik hoop dat u veel positieve reacties krijgt.

Hartelijke groet,
Vivienne van Leuken

Reacties zijn gesloten.