Met deze methode wordt feedback en informatie van deelnemers verkregen in directe confrontatie. Dit in een groepsbijeenkomst waarbij zorgverleners aanwezig zijn. Door aanwezig te zijn bij het gesprek, raken zorgverleners meer bewust van het cliëntenperspectief. Onderwerpen zijn: de belevingswereld van patiënten/cliënten en de verleende en ervaren zorg.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
Zorgverleners  worden rechtsreeks geconfronteerd met positieve maar ook met negatieve ervaringen van patiënten. Ook leveren spiegelgesprekken concrete aanknopingspunten voor verbeteringen op.