Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Signaleren en melden (on)veilige situaties door cliënten en naasten in de ggz

Een handreiking om patiënten actief te betrekken bij het signaleren en melden van (on)veilige situaties in een ggz-instelling.

Interessant voor:

 • patiëntenvertegenwoordigers 
 • beleidsmedewerkers 

Aanbevolen bij:

 • Participatie van patiënten bij melden onveilige situaties ggz 

Het landelijke patiëntveiligheidsprogramma Veilige zorg, ieders zorg werkt aan structurele aandacht voor veiligheid en veiligheidsrisico’s in de zorg. Inmiddels werken alle ggz-instellingen met het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Eén van de zes basiselementen van het VMS is patiëntenparticipatie, want het is belangrijk om patiënten actief te betrekken bij het veiligheidsbeleid. 

 • De inbreng van patiënten, cliënten en hun naasten is onmisbaar bij het vergroten van de patiëntveiligheid. 
 • Omdat zij het gehele zorgproces doorlopen, hebben zij een uniek zicht op mogelijke risico’s. 
 • Bovendien zijn zij direct gebaat bij een veilige behandeling en behandelomgeving. 

Onveilige situaties kunnen zich op verschillende niveaus in de organisaties voordoen:

 • in het individueel zorgproces, bijvoorbeeld over agressie, medicatie dossiers 
 • op afdelings- of locatieniveau, bijvoorbeeld roken, onderhoud, deskundigheid personeel 
 • op organisatieniveau, bijvoorbeeld verlichting, verkeerssituatie, bezuinigingen 

Deze handreiking biedt handvatten, adviezen en instrumenten om de inbreng van patiënten en hun naasten te versterken. Om optimale, verantwoorde en veilige zorg te bieden.  

Bestanden

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Achtergrond

De handreiking is ontwikkeld binnen het landelijke patiëntveiligheidsprogramma in de GGZ: veilige zorg, ieders zorg.

Met de handvatten en adviezen kunnen stafmedewerkers van GGZ-instellingen en cliënten en hun naasten de inbreng van patiënten binnen het veiligheidsbeleid van de instelling versterken.

Colofon

 • Organisatie: GGZ Nederland 
 • Auteur: CKMZ Hendrik Ido Ambacht 
 • Opdrachtgever / sponsor: Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg – patiëntveiligheidsprogramma GGZ 
 • Publicatiedatum: 2013