Bij de methode ‘shadowing’ volgt een shadower (observator) de cliënt tijdens zijn zorgtraject. Hij loopt en kijkt mee bij alles wat de cliënt doet, om een objectief beeld te krijgen van het zorgtraject door de ogen van de cliënt. De wijze van verslaglegging kan variëren. Het is essentieel vooraf het doel van de shadowing vast te stellen.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
De methode shadowing wordt ingezet om een gedetailleerd inzicht krijgen in knelpunten, ervaringen en positie van de cliënt bij het doorlopen van het zorgtraject.