post-thumb

Iemand met Parkinson kampt naast de –vaak zichtbare- problemen op motorisch gebied ook met cognitieve of psychische gevolgen van de aandoening. Het ziektebeeld is bovendien heel wisselend; niet alleen tussen verschillende patiënten, maar ook binnen één patiënt. Zeker voor de direct verzorgenden kan dat lastig zijn om daar adequaat op te reageren. Maar ook huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners blijken nogal eens een onvolledig beeld te hebben van de gevolgen van deze aandoening.  Voor de Parkinson Vereniging was dit de aanleiding om ervaringsdeskundige vrijwilligers in te zetten bij de scholing van zorgverleners.