post-thumb

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek. Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een project, moet de aanvrager een procedure doorlopen.

Een beoordeling van aanvragen door een panel van ervaringsdeskundigen kan onderdeel uitmaken van de ZonMw procedure. Dit panel met ervaringsdeskundigen is samengesteld door Patiëntenfederatie NPCF.

Het referentenpanel met ervaringsdeskundigen van Patiëntenfederatie NPCF adviseert momenteel (2014) de programmacommissies van in totaal vier ZonMw-programma’s over patiëntparticipatie. Het gaat hier om de programma’s:

  • Goed Gebruik Geneesmiddelen 
  • DoelmatigheidsOnderzoek
  • Klinische Fellows
  • TOP subsidies