post-thumb

Als in een gezin of relatie één van de leden kampt met een psychische aandoening, heeft dit ingrijpende gevolgen voor het leven van de cliënt en zijn of haar familie en andere betrokkenen. De familie speelt een belangrijke rol in de ondersteuning voor cliënten. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende inzichten in de zorg (zoals de ambulantisering) is deze rol alleen maar groter en belangrijker geworden. Het blijkt dat bij welzijnsorganisaties GGz-mantelzorgers niet of maar weinig in beeld zijn terwijl mantelzorgers daar in een vroeg stadium de hulp kunnen krijgen om met hun specifieke situatie om te gaan.

Stichting Labyrint-In Perspectief heeft daarom de Quickscan Welzijn: GGz-mantelzorg ontwikkeld voor welzijnsorganisaties. Deze Quickscan geeft organisaties een beeld over hoe zij ervoor staan op het gebied GGz-mantelzorgondersteuning. Na het invullen van de Quickscan Welzijn krijgen organisaties zowel een uitslag in de vorm van een “rapportcijfer” als ideeën aangereikt hoe zij hun aanbod kunnen verbeteren. Dit gebeurt door middel van concrete voorbeelden van aanbod en cursussen voor GGz-mantelzorgers en trainingen en cursussen voor professionals. Hierdoor kunnen zij direct aan de slag met het vergroten van het ondersteuningsaanbod voor GGz-mantelzorgers en het verhogen van het kennisniveau van hun medewerkers.

Dit is een project van PG Werkt Samen.