Praktijkvoorbeelden

Filter op categorie

Beschrijvingen van (lopende en afgeronde) projecten over patiënten-/cliëntenparticipatie. Uitgevoerd door bijvoorbeeld patiënten-/cliëntenorganisaties, zorgverleners of onderzoekers.

Jaarlijks start het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) een aantal samenwerkingsprojecten tussen drie partijen (tripartite sam

Tijdens het netwerkevenement Date2innovate worden patiëntenvertegenwoordigers gekoppeld aan onderzoekers en bedrijven om patiëntenpartic

Bot – in – Balans (MLM- Mijn Leven Met… botten) is een aanpak, gericht op het ondersteunen van mensen die leven met de gevolgen van oste

Met een mooie bijeenkomst bij PGOsupport op 16 maart 2017 werd een tweede ronde PG Werkt Samen projecten afgesloten.

Q-koorts is een relatief nieuwe, ongrijpbare ziekte. Van 2007 tot 2010 was er in Nederland een grote uitbraak van deze zoönose.

Als in een gezin of relatie één van de leden kampt met een psychische aandoening, heeft dit ingrijpende gevolgen voor het leven van de c

Platform VG Brabant kreeg signalen van ouders/verwanten dat ziekenhuisopname van hun kind/familielid niet goed verliep.

Goede zorg aan cliënten kan niet zonder samen te werken met familie of naasten.

Met een persoonlijke overzicht goed voorbereid in gesprek over je kwaliteit van leven. Met familie, zorgverleners of de gemeente.

Puls is het grootste evenement over hart- en vaatonderzoek voor patiënten, wetenschappers en bedrijven.

In onze samenleving wordt nog te veel gedacht vanuit professionele en wetenschappelijke kennis.

De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) en ReumaZorg Nederland (RZN) werken samen op het gebied van patiëntenparticipatie in wetenschapp

De Depressie Vereniging heeft samen met ervaringsdeskundige leden en onderzoekers een ‘Kennisagenda Depressie’ opgesteld.

Herstel en participatie toegankelijk maken voor mensen met psychische kwetsbaarheid* en bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt organ

De Hart&Vaatgroep vindt het belangrijk om patiënten te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek.

Patiënt- en familiegerichtheid is in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC) een belangrijke dimensie van kwaliteit.

Waarom bestaat er voor artsen wel een training in communicatieve vaardigheden, maar is er geen vergelijkbare training  voor patiënten?

Iemand met Parkinson kampt naast de –vaak zichtbare- problemen op motorisch gebied ook met cognitieve of psychische gevolgen van de aand

Een innovatieplatform met patiëntenverenigingen, artsen en onderzoekers: hoe ziet de dermatologische zorg van de toekomst eruit?

De behoefte van patiënten aan wetenschappelijk onderzoek loopt niet noodzakelijkerwijs parallel aan het onderzoek zoals dat door onderzo

Hoe kan het dat de ene persoon met autisme een betaalde baan en een gezin heeft, terwijl de andere persoon niet zelfstandig kan wonen en

De patiëntenorganisatie in zijn klassieke verschijningsvorm lijkt niet toereikend om de kwaliteit van zorg voor mensen met een bijnieraa

Jaarlijks investeert de Hartstichting circa 17 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van onderzoekers.

Pages