Vanaf vandaag besteedt het Participatiekompas aandacht aan het programma PG Werkt Samen. Binnen dit programma werken de patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in) en het landelijk platform GGz samen aan het verstevigen van de stem van de cliënt bij ontwikkelingen in zorg en kwaliteit van leven. De projecten uit de programmalijn Kwaliteit hebben als doel het borgen van het cliëntperspectief in kwaliteitstrajecten als onderdeel van de taak van het Zorginstituut NL (‘het Kwaliteitsinstituut’) en de implementatie van de resultaten op cliëntniveau. De koepels werken hierbij nauw samen met patiënten-/cliëntenorganisaties en PGOsupport.

Op Participatiekompas kunt u in de komende periode kennismaken met de verschillende projecten (‘de top20’), de mensen achter de projecten en de belangrijkste resultaten. De nadruk ligt daarbij telkens op het onderdeel patiëntenparticipatie. Via het zoekwoord ‘PG werkt samen’ heeft u alle informatie over dit programma bij elkaar.  Het eerste project uit de top20 op Participatiekompas: Ontwikkeling van kwaliteitscriteria en module bij KOPP/KVO.

Lees ook het interview met de programmacoördinator René Borkus voor meer achtergrondinformatie over het programma.