Met een mooie bijeenkomst bij PGOsupport op 16 maart 2017 werd een tweede ronde PG Werkt Samen projecten afgesloten. Binnen de 3 thema’s Keuze-ondersteuning, Zeldzame aandoeningen en Betrekken van Familie en Naasten hebben patiëntenorganisaties met elkaar en in samenwerking met andere stakeholders gewerkt aan concrete, bruikbare producten. Bijgesloten vindt u een overzicht van deze resultaten in tabelvorm. Ieder project bevat een verwijzing naar het product en/of contactgegevens voor meer informatie.