Als op 1 januari de Participatiewet in werking treedt, moet iedereen die kan werken aan de slag. Dat betekent werk aan de winkel voor belangenbehartigers. Voor hen heeft PG werkt samen* 3 gratis trainingen ‘Het woord is aan u’ opgezet. Hiervoor kunt u zich nu aanmelden. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is bezig met het organiseren van  informatiebijeenkomsten voor cliëntenraden en cliëntenorganisaties. Deze bijeenkomsten sluiten hier goed op aan.

Wie?
Actieve vrijwilligers binnen lokale of regionale patiënten- of cliëntenorganisaties, maar ook leden van Wwb-, Wsw, Wmo- en andere participatieraden komen in aanmerking voor de training ‘Het woord is aan u’.

Wat?
In totaal gaat het om 3 blokken. Het eerste is gericht op het geven van voorlichting over de Participatiewet: wat zijn precies de regels, hoe steekt de wet in elkaar? Het tweede blok gaat over lobby en belangenbehartiging. Wie Blok 1 en 2 heeft gevolgd, heeft kennis en vaardigheden om als vrijwilliger het gesprek aan te gaan met gemeenten, bedrijfsleven en andere partijen.

Blok 3 stelt deelnemers in staat om anderen te trainen als voorlichter of belangenbehartiger.

Aanmelden
De trainingen zijn gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor Blok 1, Blok 1 en 2 of Blok 1, 2 en 3. De trainingen duren 5 uur en voor een lunch wordt gezorgd. Voor de eerste bijeenkomst zijn al verschillende data geprikt vanaf 13 mei. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van het programma PG Werkt Samen.

* PG werkt samen is een samenwerkingsverband tussen NPCF, Ieder(in) en Landelijk Platform GGz. PG staat voor Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties.

Bron: Landelijke Cliëntenraad