ZonMw noemt de bijdrage van het panel ‘zeer relevant en vooruitstrevend’
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Beurs van Berlage kregen projectleider Marilou Muris-Nyst en voorzitter Gerdi Verbeet van Patiëntenfederatie NPCF een ZonMw-Parel (*) voor hun werk in een pilotproject rond patiëntenparticipatie. In het project beoordeelde een patiëntenpanel met ervaringsdeskundigen de onderzoeksaanvragen voor onder meer het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) vanuit patiëntenperspectief. ZonMw noemt de bijdrage van het patiëntenpanel ‘zeer relevant en vooruitstrevend’.

Bij de uitreiking zei Marilou Muris: ‘Vroeger was patiëntenparticipatie nogal eens een kwestie van windowdressing. Onderzoekers vulden plichtmatig de betreffende paragraaf in om te voldoen aan de subsidievoorwaarden. Dat is echt aan het veranderen. Je ziet dat onderzoekers steeds bewuster nadenken hoe de inbreng van ervaringsdeskundigen al bij de beoordeling van een onderzoeksaanvraag de relevantie van hun project kan vergroten.’ De prijsuitreiking was tijdens het derde jaarlijkse GGG-congres. Daar nam Marilou Muris de ZonMw-Parel in ontvangst.

Adviezen over patiëntenparticipatie
In het afgelopen anderhalf jaar heeft het patiëntenpanel aan de hand van een speciaal ontwikkeld beoordelingsformulier in totaal 360 aanvragen uit vier GGG-rondes beoordeeld vanuit patiëntenperspectief (267 projectideeën en 93 uitgewerkte aanvragen). Het oordeel van de speciaal getrainde referenten uit het panel is door de programma-commissie meegewogen in de uiteindelijke beoordeling van projectideeën en subsidieaanvragen. Ook geeft het patiëntenpanel aanvragers adviezen over het betrekken van ervaringsdeskundigen binnen de uitvoering van hun onderzoek.

Het Participatiekompas in gesprek met Jolanda Huizer over de ZonMw-Parel
Het Participatiekompas sprak eerder met Jolanda Huizer, zij is binnen ZonMw coördinator als het gaat om participatie. Jolanda Huizer: ‘Mijn opdracht is om na te denken over hoe ervaringsdeskundigen structureel betrokken kunnen worden bij het werk van ZonMw. Het NPCF patiëntenpanel is ingezet voor 4 ZonMw programma’s. De secretarissen van deze programma’s zijn enthousiast over het resultaat en de grote inzet van deze groep ervaringsdeskundigen. Door hun oordeel kunnen de aanvragen worden verbeterd en aangescherpt, als het gaat om betrokkenheid van en betekenis voor patiënten.’

Lees hier het uitgebreide interview met Jolanda Huizer, coördinator patiëntenparticipatie bij ZonMw.

(*) Wat is de ZonMw-Parel?
Van alle projecten die ZonMw financiert, valt een aantal extra op. Aan die projecten reikt ZonMw-Parels uit. De Parelprojecten kenmerken zich door ze aansluiten bij een actuele ontwikkeling in de gezondheidszorg, er is vaak sprake van samenwerking met verschillende partijen, de resultaten springen in het oog en zijn goed te implementeren in de praktijk. 

Eerder reikte ZonMw Parels uit aan o.a. Maria Jansen, Woerden Actief!, PaTz en de Signaleringsbox verzorgenden, De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Leverplakjes toegepast in het Lab. De complete lijste met Parels staat op de website van ZonMw.