Burgers vinden het belangrijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) patiënten betrekt bij het toezicht op de kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Patiëntenorganisaties kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen, volgens de leden van het panel. De IGZ zou, bijvoorbeeld, bij deze organisaties op zoek kunnen gaan naar klachten en negatieve ervaringen. Een meederheid van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat zij bereid zouden zijn om, via deelname aan een bijeenkomst met patiënten of familieleden, hun ervaringen te delen. Slechts 18% van de deelnemers voelt er voor om zijn ervaringen via sociale media, zoals Facebook en Twitter, openbaar te maken. 

Meer informatie over het onderzoek en de resultaten is te vinden op de website van NIVEL.

Bron: Renée Bouwman, Margreet Reitsma-van Rooijen & Roland Friele. Patiëntenverenigingen volgens burgers een belangrijke bron van informatie voor het toezicht op kwaliteit van zorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2015