Participatiekompas wijst de weg naar kennis en ervaringen over patiënten-/cliëntenparticipatie

Over Participatiekompas

1.    Welke informatie vind ik op het Participatiekompas?
2.    Voor wie is het Participatiekompas bestemd?
3.    Welke organisatie zit er achter het Participatiekompas?
4.    Kan ik ook een bijdrage leveren aan het Participatiekompas?
5.    Waar kan ik terecht met vragen?

1. Welke informatie vind ik op het Participatiekompas?
Participatiekompas is een verzamelplek van kennis en praktijkervaringen over patiënten- en cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg. Naast publicaties, methoden en tools biedt de website ook praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Op Participatiekompas worden de begrippen patiënt en cliënt vaak door elkaar gebruikt. De informatie is echter van toepassing op beide groepen. Hetzelfde geldt voor de begrippen zorgverlener en zorgprofessional.

4 tips voor effectief zoeken op het Participatiekompas (pdf)

2. Voor wie is het Participatiekompas bestemd?
Participatiekompas richt zich op alle partijen bij een traject waar participatie aan de orde is:

 • (vertegenwoordigers van) patiënten of cliënten, of hun organisaties
 • onderzoekers die het perspectief van de patiënt bij het onderzoek willen betrekken
 • zorgverleners of beleidsmedewerkers die samen met de patiënt of cliënt werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg

3. Welke organisatie zit er achter het Participatiekompas?
Participatiekompas.nl is gelanceerd op 1 januari 2014. Vanaf deze datum is een redactie verantwoordelijk voor het beheer van de website. De redactie wordt momenteel gevormd door PGOsupport en geleid door Annemiek van Rensen.

Participatiekompas is ontwikkeld binnen het programma ‘Patiëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg’ van ZonMw en het VSB Fonds en is mede mogelijk gemaakt door PGOsupport. Bij de ontwikkeling was een groot aantal organisaties betrokken:

 • CBO
 • Patiëntenfederatie NPCF
 • Movisie
 • Stichting Kind & Ziekenhuis
 • Vereniging van Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)
 • TRANZO, universiteit van Tilburg
 • VUmc, Afdeling Metamedica/EMGO+

4. Kan ik ook een bijdrage leveren aan het Participatiekompas?
Ja, graag! De redactie van Participatiekompas houdt nieuwe ontwikkelingen in de gaten, maar kan daarbij uw hulp goed gebruiken. Bent (of vertegenwoordigt) u een patiënt/cliënt, onderzoeker of zorgverlener? En bent betrokken bij een initiatief waar patiënten-/cliëntenparticipatie een rol speelt? We vernemen graag uw ervaringen. Stuur een email met uw gegevens naar info@participatiekompas.nl. Wij nemen contact met u op en kunnen u desgewenst helpen met het beschrijven van een praktijkvoorbeeld of ervaringsverhaal.

5. Waar kan ik terecht met vragen?
Participatiekompas biedt verschillende mogelijkheden om te reageren:

 • reacties of vragen over specifieke informatie kunt u plaatsen op de betreffende webpagina
 • algemene vragen over patiëntenparticipatie kunt u stellen in de LinkedIn groep van Participatiekompas; hier kunt u ook kennis en ervaringen uitwisselen met andere leden van de groep