post-thumb

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) (*) heeft tot doel de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Binnen het programma, dat sinds 2008 bij ZonMw loopt, worden 75 onderzoeken uitgevoerd in 8 netwerken ouderenzorg. De wensen en behoeften van ouderen centraal.  Ouderenparticipatie speelt dan ook een belangrijke rol en is een voorwaarde om subsidie vanuit dit programma te ontvangen.

(*) De nieuwe website BeterOud.nl is online. BeterOud is ontwikkeld door CBO, Movisie en Vilans in opdracht van ZonMw en komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). De website van het NPO is per april 2015 overgegaan in deze website.