Participatiekompas wijst de weg naar kennis en ervaringen over patiënten-/cliëntenparticipatie

Onze doelgroepen

Medisch professionals
Hoe betrek ik de zorggebruiker bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg?

Onderzoekers
Hoe betrek ik patiënten / cliënten bij mijn onderzoek?

Patiëntenorganisaties
Wijst de weg naar kennis en ervaringen over patiënten-/cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg