Participatiekompas wijst de weg naar kennis en ervaringen over patiënten-/cliëntenparticipatie

Onderzoekers

Wat is er bekend over patiëntenparticipatie bij onderzoek?
Vele collega-onderzoekers gingen u al voor! De kennisbank op Participatiekompas bevat rapportages en (verwijzingen naar) publicaties over:
1. wetenschappelijk onderzoek waarbij patiënten betrokken zijn
2. onderzoek naar  de invloed en opbrengsten van patiëntenparticipatie (bijvoorbeeld in de vorm van samenvattingen van recent verschenen proefschriften).

Op welk moment en hoe kan ik het best patiënten bij mijn onderzoek betrekken?
Er bestaan tientallen methoden voor patiëntenparticipatie. Wat voor uw situatie de beste oplossing is, is niet in algemene zin te zeggen. Bij methoden & tools vindt u veel verschillende methoden doorzoekbaar gepresenteerd. Per methode zijn kenmerken en randvoorwaarden beschreven om u te helpen bij het maken van een keuze.

Wat mag ik verwachten van de betrokkenheid van patiënten?
Participatiekompas hecht veel waarde aan ‘informatie op maat’. Daarom verzamelt de redactie praktijkvoorbeelden. De praktijkvoorbeelden bevatten beschrijvingen van concrete casussen, met daarin verwijzingen naar toegepaste methoden en/of tools. Door een casus te selecteren die overeenkomt met uw situatie en wensen, krijgt u een beeld van (on)mogelijkheden van een bepaalde onderzoeksopzet. Daarnaast werken voorbeelden van anderen mogelijk inspirerend en brengen ze u op nieuwe ideeën!

Kijk ook eens bij de ervaringen. Hier vindt u verhalen van zowel onderzoekers als patiënten, al dan niet gekoppeld aan een van de praktijkvoorbeelden. In eigen woorden vertellen zij:

  • wat er goed ging bij de samenwerking
  • wat knelpunten zijn
  • welke lessen daaruit zijn getrokken