post-thumb

Het UMCG wil de komende jaren een cultuuromslag maken op het gebied van patiëntenparticipatie. Het moet binnen de organisatie vanzelfsprekend worden om de patiënt zoveel mogelijk actief te betrekken bij de kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek, met als doel om de zorg te verbeteren.

Voor het UMCG is de ervaring van de patiënt belangrijk voor het hele zorgproces. Patiënten kijken anders naar zorg dan zorgverleners, zij ervaren de gevolgen voor hun persoonlijke situatie. 

De kijk op hoe het UMCG patiënten mee wil laten doen, is ontwikkeld door de Leidende Coalitie Patiëntparticipatie. Die bestaat uit mensen met allerlei functies binnen het UMCG en 3 vertegenwoordigers van patiënten. De coalitie gaat de kijk de komende jaren verder vormgeven door in allerlei projecten mee te doen. Door het verspreiden van kennis en het delen van goede voorbeelden, kan er van elkaar worden geleerd. 

Lees het volledige bericht op de website van het UMCG