Nieuwsoverzicht

Genomineerden Medische Inspirator 2019 bekend

Er zijn dit jaar 2 genomineerden voor de Medische Inspirator prijs van ZonMW. De Medische Inspirator is een stimuleringsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt en onderzoeker.

Genomineerden

Participatie van de patiënt in wetenschappelijk onderzoek: bijeenkomst UMCG

​De patiënt als partner in zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Hoe doe je dat? In het academisch jaar 2018-2019 is er speciaal aandacht voor hoe patiënten mee kunnen doen in het wetenschappelijk onderzoek.

De nieuwe kijk van UMCG op patiëntenparticipatie

Het UMCG wil de komende jaren een cultuuromslag maken op het gebied van patiëntenparticipatie. Het moet binnen de organisatie vanzelfsprekend worden om de patiënt zoveel mogelijk actief te betrekken bij de kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek, met als doel om de zorg te verbeteren.

Nieuw: cursus Patiëntenparticipatie in onderzoek

PGOsupport heeft een nieuwe training voor academische onderzoekers die benieuwd zijn hoe zij patiëntenparticipatie kunnen inzetten binnen hun eigen onderzoek. De training is praktisch en interactief en gaat uit van de vragen en ervaringen van de deelnemers.

Stappenplan

Date2Innovate 2018: matchmaking in de zorg

Op donderdag 15 februari organiseert de VSOP voor de 6e keer de netwerkbijeenkomst Date2Innovate. Het netwerkevenement vindt plaats tijdens de jaarlijkse ZonMW Publiek-private samenwerking (PPS) middag in Utrecht.

Nieuwe website zet naasten in de spotlight

Naasten weten als geen ander hoe het is om geconfronteerd te worden met een ziek familielid. Met het project Naasten in Beeld wil een aantal patientenorganisaties daarom deze naasten ondersteunen.

Breng nu je stem uit voor de Medische Inspirator Prijs 2017!

Maandag 23 oktober begon de stemronde voor de Medische Inspirator Prijs 2017.

Tweede Meet Up over informatievoorziening in de zorg

Het succes van de eerste Meet Up op 26 juni 2017 is voor het Informatieberaad Zorg van het ministerie van VWS aanleiding voor een tweede Meet Up op vrijdag 25 september. 

Ehealth toepassing bij chronische darmziekten succesvol

MAASTRICHT, 15 juli 2017 – De e-health-toepassing mijnIBDcoach zorgt voor een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen, minder polibezoeken en een betere therapietrouw voor patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening, zoals de ziekte van Crohn.

Genomineerden Medische Inspirator 2017 bekend

De 3 genomineerden voor de ZonMw Medische Inspirator prijs zijn bekend. De Medische Inspirator is een stimuleringsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt en onderzoeker.

Genomineerden

Vilans lanceert de Kwaliteitswijzer

Wat is goede zorg in de ogen van de cliënt? En, wat zijn geschikte instrumenten om dit inzichtelijk te maken?

Inbreng cliëntperspectief vergroten? PGOsupport denkt met u mee

Het cliëntperspectief zo goed mogelijk inbrengen bij richtlijnontwikkeling, onderzoek of in de zorg. Hoe doe je dat? PGOsupport heeft hiervoor een breed pakket aan cursussen, van basis- tot verdiepingsniveau.

Wint u de medische inspirator 2017?

De Medische Inspirator is een prijs, ter waarde van € 75.000, voor de meest inspirerende samenwerking tussen eindgebruiker en onderzoeker. De eindgebruiker kan een cliënt, patiënt(vertegenwoordiger), zorgverlener en/of oudere zijn.

Nieuw onderzoek door NIVEL

In de afgelopen maanden verschenen er weer 2 interessante publicaties van onderzoek door het NIVEL op het gebied van patiëntenparticipatie.

Veldraadpleging kennisagenda 'Gezond ouder worden' gestart

ZonMw nodigt vertegenwoordigers van  de praktijk, onderzoek en beleid uit om te reageren op de  kennisagenda 'Gezond ouder worden'. Tot uiterlijk 22 februari is er gelegenheid om eventueel ontbrekende kennisvragen aan te vullen op het concept, dat op 8 februari is gepubliceerd.

Clementine Wijkmans ontvangt Marie-Louise Essink-Bot prijs voor patiëntenparticipatie

Tijdens het KAMG congres over vakmanschap ontving Clementine Wijkmans de Marie-Louise Essink-Bot posterprijs. Clementine is arts maatschappij en gezondheid van de GGD Hart voor Brabant en voorzitter van de Commissie Onderzoek bij Q-support.

Inschrijving 5e Date2Innovate is geopend!

Date2Innovate bij Innovation for Health

Maatschappelijke FederaPrijs naar de James Lind Alliance

Patiënten, verzorgers en artsen samen onderzoeksprioriteiten laten vaststellen, dat was in 2004 de opdracht waarmee de James Lind Alliance (JLA) van start ging.

Eindelijk behoeftegerichte ondersteuning bij dementie

‘Met dementie is leven mogelijk en daar kun je zelf invloed op uitoefenen. Het is niet makkelijk. Je zult ervoor moeten werken, maar het kan', aldus Anne-Mei The bij de presentatie van de Sociale Benadering Dementie in september 2015.

Winnaar Medische Inspirator 2016 is project Sneldiagnostiek van bloedbaaninfecties

De prijs voor het meest inspirerende samenwerkingsverband is voor Sneldiagnostiek van bloedbaaninfecties bij patiënten met darmfalen. Anke Christenhusz en Yannick Wouters kregen de Medische Inspirator uitgereikt door juryvoorzitter Elizabeth Vroom.

ZorgkaartNederland Inspiratiemiddag Cure op 25 oktober

Ben je als professional werkzaam in de zorg? Op zoek naar meer grip op patiëntervaringen? Wil je weten hoe zulke verhalen, die subjectief zijn, de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren?

Stem nu voor de Medische Inspirator 2016

Welk team van patiënt en onderzoeker heeft de meest inspirerende samenwerking en wint de Medische Inspirator 2016? Stem op één van de projecten en bepaal welk team er € 75.000 krijgt voor zijn onderzoek. De genomineerden zijn: 

Boek met ervaringsverhalen van patiënten

Om de ziekenhuisfusie te vieren, kregen alle medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk begin dit jaar een boek met ervaringsverhalen van ETZ-patiënten. Hartverwarmende verhalen, van mensen op het meest kwetsbare moment: als zij ziek zijn.

Twee nieuwe brochures over patiëntenparticipatie van de Nierpatiënten Vereniging

In 2014 bracht de Nierpatiënten Vereniging Nederland al een notitie uit over de 'Rol van patiënten in onderzoek'. Deze notitie vindt u ook op het Participatiekompas. Recent kwamen daar 2 nieuwe brochures bij die dieper ingaan op de betrokkenheid en de meerwaarde van patiënten bij onderzoek:

Ervaringsdeskundigen en pijnspecialisten ontwikkelen samen online cursus Omgaan met pijn

Om 2,2 miljoen Nederlanders met chronische pijn te ondersteunen, ontwikkelden Spierziekten Nederland en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem een online cursus Omgaan met chronische pijn.

Gezocht: (ex)patiënten en (ervarings)deskundigen voor 'hackathons'

Dutch Hacking Health zoekt (ex)patiënten en ervaringsdeskundigen die in één weekend (van 20 t/m 22 mei a.s.) mee willen werken aan het innoveren en verbeteren van de zorg.

Magazine ‘In dialoog! Cliënt- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd’

Het kleurrijke magazine ‘In dialoog! Client- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd’ biedt een handreiking voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor jeugd.

Participatiekompas Live tijdens congres Ervaringskennis toepassen op 12 april

Dinsdag 12 april is het zover: het congres ‘Ervaringskennis toepassen - Werk in uitvoering’ in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een dag vol inspiratie voor patiëntenorganisaties en zorgverleners. Maak kennis met aansprekende voorbeelden. Ontmoet collega’s.

Prijsvraag voor vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn

De Nationale Zorgvernieuwingsprijs is dé prijs die vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn in Nederland op weg helpt. Alle kanshebbers helpen we aan waardevolle tips en contacten met potentiële financiers. De winnaar krijgt maar liefst € 75.000 om het idee uit te voeren.

Dien nu in voor de Medische Inspirator 2016

Dit jaar wordt voor de tweede keer de Medische Inspirator uitgereikt.

De maatschappelijke adviesraad voor biobankonderzoek zoekt leden

Medisch onderzoek maakt steeds meer gebruik van medische gegevens en persoonlijk lichaamsmateriaal. Dat is belangrijk voor de verbetering van de gezondheidszorg. Maar er moet wel zorgvuldig mee worden omgegaan. Wat verwachten burgers en patiënten van biomedisch onderzoek met hun gegevens?

Congres 'Ervaringskennis toepassen - werk in uitvoering' op 12 april 2016

Kwaliteit verbeteren op basis van ervaringskennis

GGz-criteriawaaier klaar voor gebruik

Deze week verscheen de GGz-specifieke criteriawaaier, een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

Indienen projectvoorstellen gericht op implementatieondersteuning

De afgelopen twee jaar heeft het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (*) een groot aantal projecten uitgezet gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Momenteel lopen er 42 trajecten waarin 18 stoornis-specifieke zorgstandaarden en 24 generieke modules opgesteld worden.

Criteriawaaier voor GGz in de maak

De criteriawaaier, een praktisch hulpmiddel voor cliëntenvertegenwoordigers, krijgt navolging: aan het einde van het jaar verschijnt een criteriawaaier specifiek voor de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

Stem nu voor de Medische Inspirator 2015

Tot 1 december 2015 kunt u uw stem uitbrengen voor de Medische Inspirator 2015. Welk project vindt u het meest inspirerende voorbeeld van een samenwerking tussen een patiënt  en een onderzoeker om het leven van de patiënt te verbeteren?

Jany Rademakers benoemd tot bijzonder hoogleraar in Maastricht

Jany Rademakers, hoofd van een van de onderzoeksafdelingen van het NIVEL, is met ingang van 27 augustus benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsvaardigheden en patiëntenparticipatie’ aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht.

Genomineerden voor de eerste Medische Inspirator prijs bekend

Op 26 juni heeft de ZonMw Medische Inspirator jury - onder voorzitterschap van Elizabeth Vro

Kwaliteitsinformatie: balanceren tussen patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars

Is meten weten? Dat hangt af van de manier waarop je patiënten vraagt naar hun ervaringen én hoe je de resultaten analyseert en presenteert, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Maarten Krol op 12 juni promoveert aan Tilburg University.

Criteriawaaier: houvast bij de inbreng van patiëntenperspectief

Hoe breng je als ervaringsdeskundige het perspectief van iemand met een ziekte of beperking goed naar voren in een richtlijn, cliëntenraad of advies voor wetenschappelijk onderzoek?

Patiëntenorganisaties als bron van informatie voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Burgers vinden het belangrijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) patiënten betrekt bij het toezicht op de kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL.

Patiëntenpanel NPCF wint ZonMw-Parel


ZonMw noemt de bijdrage van het panel 'zeer relevant en vooruitstrevend'

Uniek in Nederland: patiënt en familie structureel centraal in kwaliteitsstandaarden

Voor het eerst krijgen patiënten en hun familie structureel een centrale plek bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Het projectvoorstel 'Een krachtige stem' van het Landelijk Platform GGz dat hieraan moet bijdragen, is door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz goedgekeurd.   

Stimuleringsprijs ZonMw voor patiënt en onderzoeker

ZonMw wil de samenwerking tussen patiënten(vertegenwoordigers) en onderzoekers stimuleren. Daarvoor is een prijs in het leven geroepen. Patiënten(vertegenwoordigers) en onderzoekers kunnen € 50.000 winnen met hun idee voor onderzoek naar een medisch product.

Date2Innovate: een netwerkbijeenkomst voor patiëntenorganisaties, onderzoekers en industrie

Op 12 februari 2015 organiseert de VSOP, in samenwerking met ZonMw, Date2innovate. 

Gebruikers beoordelen het Participatiekompas met een 7,5

De redactie van het Participatiekompas heeft hard gewerkt om u een zo volledig mogelijk beeld te geven van de beschikbare kennis en ervaring op het gebied van patiëntenparticipatie. We wilden graag van de bezoekers van onze website weten of we op de goede weg zijn.

Studiemiddag Patiëntenparticipatie: de patiënt als partij

Op 6 november 2014 organiseren ZonMw, de Samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) en PGOsupport de 11e studiemiddag Patiëntenparticipatie. 

Geef uw mening en help mee het Participatiekompas te verbeteren!

Het Participatiekompas bestaat alweer ruim 9 maanden. Al die tijd is de redactie druk geweest met het verzamelen van informatie over patiëntenparticipatie om u daarmee een zo volledig mogelijk beeld te geven van de beschikbare kennis en ervaring.

PG Werkt Samen vanaf nu op het Participatiekompas!

Vanaf vandaag besteedt het Participatiekompas aandacht aan het programma PG Werkt Samen. Binnen dit programma werken de patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in) en het landelijk platform GGz samen aan het verstevigen van de stem van de cliënt bij ontwikkelingen in zorg en kwaliteit van leven.

Maak er een boek van..?! Leren van patiënten en hun verhalen

Schrijvers van patiëntervaringsverhalen in contact brengen met de gebruikers. En vervolgens samen nadenken hoe ervaringsverhalen van patiënten het gat kunnen dichten tussen ‘van goede wil’  en de dagelijkse praktijk van patiëntenparticipatie.

Movisie start nieuwe serie: De toekomst van cliëntenparticipatie

Cliënten optimaal betrekken bij het nieuwe Wmo-beleid. En dan niet alleen de mondige cliënten, maar ook mensen die daar hulp bij nodig hebben. Dit zijn belangrijke thema's in aanloop tot de invoering van de nieuwe Wmo in 2015.

Waarden en criteria van mensen met een chronische ziekte of beperking

Inzicht krijgen in wat er écht toe doet, voor mensen die moeten leven met een chronische ziekte of beperking. Dat was het doel van het onderzoek waarop  Truus Teunissen op 17 juni 2014 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam promoveerde.

Geef patiënten een stem in onderzoek

Patiënten moeten meer betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek. Dit bepleit prof. dr. Nico Wulffraat, hoogleraar kinderreumatologie en kinderimmunoloog in het UMC Utrecht, in zijn oratie.

PG organisaties bieden vrijwilligers training over de Participatiewet

Als op 1 januari de Participatiewet in werking treedt, moet iedereen die kan werken aan de slag. Dat betekent werk aan de winkel voor belangenbehartigers. Voor hen heeft PG werkt samen* 3 gratis trainingen ‘Het woord is aan u’ opgezet. Hiervoor kunt u zich nu aanmelden.

Gebruik patiëntenverhalen voor betere ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen moeten, veel meer dan ze nu doen, luisteren naar de ervaringen van patiënten en deze actief verzamelen.

Cliëntenparticipatie in Wmo in 2015

Staatssecretaris van Rijn heeft de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning half januari naar de Tweede Kamer gestuurd. Zorgbelang Nederland heeft de Kamer gevraagd om aandacht voor cliëntenparticipatie in het wetsvoorstel. Zie de brief aan de Tweede Kamer van 13 februari jl.

Patiëntenparticipatie project 'Wetenschap voor patiënten' succesvol

De behoefte aan kennisuitwisseling onder patiënten is groot. Dat blijkt uit de grensoverschrijdende belangstelling voor het project, "Wetenschap voor patiënten", dat is ontwikkeld door 3 patiëntenverenigingen.

Beter reuma-onderzoek door de betrokkenheid van patiënten

Op maandag 20 januari 2014 verdedigt Maarten de Wit zijn proefschrift "Patiënt participation in rheumatology research. A four level responsive evaluation." (Patiëntenparticipatie in reuma-onderzoek.

Een 10 voor patiëntenparticipatie!

Vier jaar programma Patiëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit heeft veel opgeleverd. Speciaal voor diegenen die van elkaar willen leren en de lessen uit de afgelopen jaren willen verzilveren is er: Een 10 voor patiëntenparticipatie!

De rafels van participatie verkend in een nieuw boek

Op maandag 28 oktober 2013 is het boek ‘De rafels van participatie in de gezondheidszorg' verschenen. Het boek is geschreven door Christine Dedding en Meralda Slager en te bestellen bij Boom Lemma Uitgevers.