Cliënten optimaal betrekken bij het nieuwe Wmo-beleid. En dan niet alleen de mondige cliënten, maar ook mensen die daar hulp bij nodig hebben. Dit zijn belangrijke thema’s in aanloop tot de invoering van de nieuwe Wmo in 2015. Movisie startte daarom een artikelenserie waarin deze en andere onderwerpen aan bod komen. Daarnaast organiseert Movisie op 23 september een werkconferentie over het onderwerp, met de titel: ‘De toekomst van cliëntenparticipatie: vernieuwing in de praktijk’.

Het eerste artikel in de serie verscheen op 25 juni op de website van Movisie, het tweede op 14 juli. De artikelen bieden uitleg en achtergrondinformatie over de verschillende begrippen en termen en de veranderingen die de nieuwe Wmo met zich meebrengt. Blijf de website van Movisie volgen voor deze en de nog volgende artikelen over het onderwerp.

Aandacht voor iedereen (AVI)
Via het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. De website van AVI biedt kennisdossiers over uiteenlopende onderwerpen.