Tool: Verbetering ketenzorg vanuit patiëntperspectief

Dit model geeft ketenzorgpartners en patiëntenorganisaties concrete handvatten om de kwaliteit van ketenzorg samen met andere relevante stakeholders (zoals patiëntenraad, samenwerkingspartners en zorgverzekeraars) structureel te verbeteren. Daarbij kan het zowel gaan om de interne keten in het ziekenhuis als om de overdracht en samenwerking tussen 1e en 2e lijn en 2e en 3e lijn. Het model is ontwikkeld binnen het programma Kwaliteit in Zicht.

Kenmerken: 

Het model Verbeteren ketenzorg vanuit patiëntperspectief bestaat uit 5 onderdelen:

 1. Procesbeschrijving met daarin een globaal plan van aanpak om de kwaliteit van ketenzorg te onderzoeken en verbeteren;
 2. Vragenlijst voor patiënten;
 3. Vragenlijst voor zorgverleners;
 4. Format voor het presenteren van de onderzoeksresultaten;
 5. Film met interviews met mensen met een chronische ziekte over ketenzorg, die gebruikt kan worden ketenzorgpartners en zorgverleners te motiveren om de kwaliteit van ketenzorg te onderzoeken en daadwerkelijk met gesignaleerde verbeterpunten aan de slag te gaan.

In het model komen de afzonderlijke fasen van een verbetertraject uitgebreid aan bod. Hierbij wordt de Plan-Do-Check-Act cyclus gevolgd:

 • Oriëntatiefase (1-3 maanden)
 • Definitiefase (2 maanden)
 • Onderzoeksfase (3 maanden)
 • Verbeterfase (afhankelijk van de complexiteit van het verbeterpunt: weken tot meer dan een jaar)
 • Checkfase 
 • Evaluatie - en borgingsfase (3 maanden)

Iedere fase wordt afgeloten met een beslisdocument, op basis waarvan kan worden besloten om het project wel of niet te vervolgen.

Indicatie investering: 

Minimaal 1 jaar doorlooptijd, afhankelijk van de complexiteit van de verbeterpunten

Download(s): 
PDF icon Model Verbeteren ketenzorg KiZMicrosoft Office document icon Vragenlijst patiënten (verbeteren ketenzorg)Microsoft Office document icon Vragenlijst zorgverleners (verbeteren ketenzorg)Microsoft Office document icon Format rapportage onderzoek ketenzorg KiZPDF icon Minimale voorwaarden goede ketenzorg KiZ

Meer weten?

Wat vinden mensen met een chronische zekte van ketenzorg? Bekijk ook de film van het programma Kwaliteit in Zicht. Of bekijk de trailer van de film.

Methoden & tools: 
Basisset kwaliteitscriteria
Praktijkvoorbeelden: 
Programma Kwaliteit in Zicht
Contact: 

Heleen Post
Programmamanager Kwaliteit van Zorg
Patiëntenfederatie NPCF
T: 030-2970303
E: npcf@npcf.nl

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd