Tool: Sterrenscore - Patiënten scoren onderzoek

Met behulp van de Sterrenscore kunnen patiëntenorganisaties en patiëntenvertegenwoordigers op eenvoudige wijze de kwaliteit van een onderzoeksvoorstel toetsen vanuit het patiëntenperspectief. Het resultaat van deze tool is een score van 0 tot 5 sterren, die iets zegt over de relevantie van het onderzoek voor patiënten en de betrokkenheid van patiënten bij het onderzoek(svoorstel). De Sterrenscore werd ontwikkeld door Maud de Vries, in samenwerking met het Revalidatiefonds en de Stiching Tools. De methodiek maakt inmiddels standaard deel uit van de aanvraagprocedure voor subsidies van het Revalidatiefonds.

Kenmerken: 
  • Als onderdeel van een subsidie-aanvraagprocedure vraagt een onderzoeker een link aan voor een Sterrenscore
  • Vertegenwoordigers van een patiëntenorganisatie beoordelen het onderzoeksvoorstel aan de hand van de online vragenlijst
  • De uitkomst van deze beoordeling is een score van 0 tot 5 sterren, met daarbij ruimte voor toelichting door de beoordelaars
  • Met de Sterrenscore wordt een subjectieve beoordeling omgezet in een concrete score die het onderling vergelijken van onderzoeksvoorstellen mogelijk maakt
  • Voor een onderzoeksvoorstel kunnen opeenvolgende Sterrenscores worden aangevraagd, zodat de tool ook kan worden gebruikt om aanpassingen in het onderzoeksvoorstel te monitoren
  • Het Revalidatiefonds maakt al enige tijd gebruik van deze score; als onderdeel van dit traject wordt er ook bij enkele patiëntenorganisaties al regelmatig mee gewerkt.
Tips: 

Voor patiëntenorganisaties

  • Voor een goede beoordeling van de relevantie van onderzoek vanuit het patiëntenperspectief is het wenselijk dat uw patiëntenorganisatie al eerder heeft nagedacht over een eigen 'onderzoeksagenda'.
  • De Sterrenscore is een geschikt instrument om te gebruiken wanneer een onderzoeker u vraagt om een aanbeveling voor zijn/haar onderzoek. Gebruik de uitkomst (aantal sterren) in dat geval bij voorkeur als inzet voor een gesprek om, samen met de onderzoeker, te komen tot de door u gewenste verbeteringen.

Voor onderzoekers

  • Neem, voordat u een link voor een Sterrenscore aanvraagt, zelf eerst contact op de relevante patientenorganisatie.
  • De Sterrenscore valt al gauw hoger uit wanneer u op de hoogte bent van wat er speelt bij een patiëntenorganisatie (aan welk onderzoek hebben patiënten behoefte?), en, wanneer u al in een vroeg stadium van uw onderzoeksvoorstel de samenwerking met de patiëntenorganisatie hebt gezocht.

De Sterrenscore volgens het Revalidatiefonds:
“De sterrenscore is een waardevolle stap in ons beoordelingsproces. In de pilot fase zag je dat onderzoekers en patiëntenverenigingen eerder met elkaar gingen praten. Daar wordt onderzoek beter van.”

Indicatie investering: 

De Sterrenscore is een online tool aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Dit maakt de benodigde tijdsinvestering voor de patiëntenorganisatie die de beoordeling uitvoert minimaal. Wanneer een patiëntenorganisatie eerder nog niet had nagedacht over prioriteiten voor onderzoek vanuit het patiëntenperspectief is mogelijk een aanvullende, interne discussie noodzakelijk.

Om de mogelijkheden van de Sterrenscore optimaal te benutten is het wenselijk dat onderzoekers hun voorstel ruimschoots voor een eventuele deadline van een subsidieverstrekker aanmelden.

Meer weten?

Meer informatie over de Sterrenscore en het formulier waarmee een link kan worden aangevraagd zijn te vinden op de website.

Bij het Revalidatiefonds  wordt al enige tijd gewerkt met de Sterrenscore.

Externe links: 
Sterrenscore
Contact: 

Maud de Vries
E: maudcharta@gmail.com

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd