Patiëntenreis

Een grafische weergave van de verschillende fasen en gebeurtenissen die een fictieve patiënt/cliënt doormaakt.

Een patiëntenreis (patient journey) is een bondige (grafische) weergave van de verschillende fasen en gebeurtenissen die een fictieve patiënt/cliënt in de huidige realiteit of in de toekomst doormaakt bij het omgaan met zijn ziekte of klacht. Wat je in beeld brengt in een patiëntenreis kan erg verschillen: iets kleins (hoe maak ik een afspraak?), iets groters (hoe kom ik van klacht tot behandeling?) of iets wat een levenlang kan duren (hoe ga ik om met mijn ziekte of handicap?). Er zijn veel smaken en modellen; de keuze voor een bepaald model heeft te maken met waarom je een patiëntenreis maakt. In het project Innovatieplatform integrale dermatologische zorg voor huid- en haarpatiënten werd de patiëntenreis gebruikt om inspiratie op te doen, discussie te voeren en de innovatie-agenda vorm te geven. Aan de hand van de patiëntreizen spreken we over wat er goed gaat, wat (nog) niet en hoe de toekomst eruit kan zien.

Kenmerken: 

Een patiëntenreis kan uit twee delen bestaan: een die de huidige situatie beschrijft en een die de wenselijke situatie in de toekomst beschrijft. Een patiëntreis bevat meestal een korte kenschets van de patiënt in kwestie, aan de hand van enkele persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, kinderen, werk, ervaring met ziekte, copingstrategie, opleidingsniveau, karaktereigenschappen). Je verzint dus een 'persona'. Dit helpt bij de discussie die je naar aanleiding van de patiëntreis voert. Inhoudelijk mogen het verschillende patiënten zijn, maar je kunt ook ervoor kiezen om dezelfde persona te gebruiken. 

Per patiëntenreis bepaal je hoe breed de scope is (bijvoorbeeld alleen het traject van klacht tot behandeling, of een langer traject). Per fase of gebeurtenis geef je aan wat de vragen en behoeften zijn van de patiënt/cliënt, bijvoorbeeld op het terrein van informatievoorzieningen, sociaal netwerk, medische ondersteuning of werk. Je beschrijft hoe deze behoeften en vragen worden geadresseerd: hoe en door welke participanten? Gebruik plaatjes, tekeningen, symbolen, tekstjes etc. Het doel is om zo snel mogelijk de kern te vatten en de discussie aan te gaan. De patiëntreis is altijd een versimpeld model en dient vooral als middel om de discussie aan te gaan. Maak het niet te ingewikkeld of technisch voor niet-kenners van het ziektebeeld of klachtenbeeld. De kern is: waar loopt het goed, wat gaat niet goed en waar ontbreekt het aan?

Indicatie investering: 

Gemiddeld ben je zo'n vier uur bezig met het maken van een patiëntenreis.

Download(s): 
PDF icon Voorbeelden van patiëntenreizen.pdf
Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd