Methoden & Tools

Filter op categorie

Methoden, instrumenten en tips uit de praktijk om patiënten-/cliëntenparticipatie voor verschillende situaties en doelgroepen te verbeteren.

Schilderijmethode

De schilderijmethode is een specifieke vorm van een panelmethode. Het is een creatieve methode om een

De menselijke maat

De Menselijke maat is een participatie methode waarbij cliënten en de cliëntenraad samen invloed uitoefenen op het beleid en zorgen voor

Groep-bouwt-beeld-oefening

Groep-bouwt-beeld-oefening is een groepsdiscussie waarbij gebruik wordt gemaakt van een specifieke projectieve techniek.

Zeg het ons!

Mensen met een verstandelijke beperking (eventueel met hulp van ondersteuners) passen de methode toe, waarbij de doelgroep bestaat uit m

Niet zeuren, maar doen!

Aan de hand van besprekingen wordt gekeken naar problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen en naar mogelijkheden om die prob

Re-design

Jonge mensen nemen het initiatief tot de uitvoering van eigen projecten.

Participatiewerkplaats Jeugd

De Participatiewerkplaatsen Jeugd werken aan het bevorderen van een sterke positie van cliënten in de jeugdzorg.

Brainzone

Via een website leggen mensen contact met elkaar, geven hun mening en reageren op stellingen over

C-toets (Cliëntentoets)

De C-toets heeft tot doel om op hoofdlijnen te signaleren wat cliënten vinden van de zorg, hulp en steun die zij ontvangen.

C-teams - (Ouder)consulententeams

(Ouder)consulententeams zijn in 2000 ontwikkeld in de jongeren- en jeugdzorg, met de cliënten

Instrument Cliëntenraadpleging, praten met pictogrammen

Pictogrammen zijn een hulpmiddel voor cliënten met een verstandelijke beperking om hun mening naar voren te brengen.

Spelvormen kinderparticipatie

Het doel van deze participatiemethoden is kinderen spelenderwijs te betrekken bij het bedenken van nieuwe activiteiten, het maken van ke

Scoren op kwaliteit

De bedoeling van Scoren op kwaliteit is cliënten middels spel uitnodigen over hun ervaringen met de zorg- en dienstverlening te vertelle

Jongeren Brainstorm Team

Samen in het ‘Jongeren Brainstorm Team’ op een positieve manier advies geven aan de provincie en jeugdzorginstellingen over wat er nog v

Tool: Handboek Ouderenparticipatie

Handboek voor ouderen die mee willen praten over beslissingen in zorg en welzijn.

Tool: Waaier instrumenten meten cliëntervaring

Auteur/bron: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2013 (geactualiseerd: 31 oktober 2016)

Tool: Handreiking kwaliteit van leven

Auteur/bron: KansPlus belangennetwerk verstandelijk gehandicapten - 2013

Tool: Blauwdruk participeren in richtlijnen

Leidraad voor het effectief opnemen van 'participeren en functioneren in werk' in richtlijnen.

Tool: PARTNER benadering: handleiding voor facilitators

De PARTNER benadering is ontwikkeld om cliënten in een zorginstelling zelf een verbeteragenda te laten opstellen en deze in samenwerking

Cliënten visualiseren ervaringen

Cliënten brengen met behulp van foto’s, film, schilderijen of andere visualisatiemethoden hun ervaringen in beeld.

Pages