Methoden & Tools

Filter op categorie

Methoden, instrumenten en tips uit de praktijk om patiënten-/cliëntenparticipatie voor verschillende situaties en doelgroepen te verbeteren.

Criterialijst en tool cliëntenparticipatie

De criterialijst en tool cliëntenparticipatie is ontwikkeld door de projectgroep 'Methodieken van cliëntenparticipatie' van het

5 tips voor effectief zoeken op het Participatiekompas!

Snel die ene publicatie over patiëntenparticipatie vinden? Of toch liever rustig een onderwerp tot in detail verkennen?

Tool: Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd

Het boek beschrijft hoe participatief onderzoek met kinderen en jongeren op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze uitgevoer

Roadmap organiseren patiëntbijeenkomsten

Alle ervaringen die Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft opgedaan met het organiseren van pilotbijeenkomsten hebben ze verzameld en

Handboek organisatie patiëntbijeenkomsten

Mensen met diabetes type 2 actief aan de slag laten gaan met zelfmanagement.

Tool: Patient involvement in research (EULAR)

Binnen de European League Against Rheumatism (EULAR) is een set referentie kaarten ontwikkeld voor de projectpartners in een onderzoeksp

De stem van patiënten bij translationeel onderzoek

Een kaartmethode als hulpmiddel om het gesprek met patiënten over medisch-technologisch onderzoek te structureren.

Tool: Keuzehulp voor het betrekken van patiënten bij translationeel onderzoek

De keuzehulp heeft als doel programmamanagers bij onderzoeksfinancieringsorganisaties en projectleiders van onderzoeksprojecten te onder

Tool: Patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling en evaluatie van E-health zorgontwikkelingen

Een checklist met aanbevelingen voor onderzoekers en patiënten die met elkaar willen samenwerken ten behoeve van interventie onderzoek e

Triadekaart, volop in gebruik

De Triadekaart is het antwoord van Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psych

Tool: Keuzehulp Ypsilon voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

Patiënten- en cliëntenorganisaties en familieverenigingen krijgen van wetenschappers en instellingen heel regelmatig aanvragen om mee te

Tool: Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie lijkt een sleutel te zijn om de zorg af te kunnen stemmen op de wensen en behoeftes van patiënten.

Tool: Handboek kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg vanuit de ervaring van patiënten

Deze handleiding is bedoeld om ziekenhuizen te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg, met behulp van de ervaringen van pat

Tool: Participatie allochtonen in gezondheidsbevordering

Deze handreiking biedt concrete tips, adviezen en voorbeelden voor professionals in de gezondheidsbevordering, die aan de slag willen me

Tool: Handreiking signaleren en melden van (on)veiligheid door cliënten en naasten

De handreiking is ontwikkeld binnen het landelijke patiëntveiligheidsprogramma in de GGz: veilige zorg, ieders zorg.

Wereldcafé

Het World Café concept is bij toeval ontstaan in 1995 in Californië.

Focusgroep gevoelige onderwerpen

Een focusgroep over gevoelige onderwerpen, zoals seksualiteit (onveilig vrijen), incontinentie, huiselijk geweld, depressie, psychosocia

Tool: Handreiking patiëntenparticipatie vanuit cliënten- en familieperspectief

De handreiking is ontwikkeld binnen het Nationale patiëntveiligheidsprogramma GGz veilige zorg, ieders zorg.

Toekomstverkennend ouderenpanel

Een toekomstverkennend ouderenpanel (ook wel genoemd: toekomstpanel) is een gestructureerd groepsgesprek met en door ouderen, waarin aan

De Thermometer

De Thermometer is een beknopt instrument waarmee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op gezette tijden kun

SPOK (e-participatie)

Het SPOK-instrument is een analyse-instrument.

Themacafé

Ongeveer 1 keer in de zes weken organiseert LFB Onderling Sterk op verschillende plekken in Nederland thema café avonden.

Makkers Unlimited

Makkers Unlimited komt door middel van ludieke acties op voor mensen met een beperking.

Pages