Methoden & Tools

Filter op categorie

Methoden, instrumenten en tips uit de praktijk om patiënten-/cliëntenparticipatie voor verschillende situaties en doelgroepen te verbeteren.

Participatiematrix

De Participatiematrix is een tool voor projectleiders om het gesprek aan te gaan met ervaringsdeskundigen over hun gewenste rollen in ve

Jeugdreumapatiënten stellen samen met naasten en artsen onderzoeksagenda op

Nederlandse patiënten en hun organisaties gaan samen met hun ouders/verzorgers en artsen een onderzoeksagenda voor juveniele idiopathisc

Toolkit ‘Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg'

De toolkit ‘Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten' is gelanceerd

Criteria voor het beoordelen van zorgverbetertrajecten door patiëntvrijwilligers

Longfonds en VUmc hebben criteria ontwikkeld voor de beoordeling van zorgverbetertrajecten.

Handreiking oprichten KinderAdviesRaad

Handreiking voor zorgorganisaties die aan de slag willen met kinderparticipatie en het oprichten van een KinderAdviesRaad.

Handboek Kinderparticipatie in het ziekenhuis

Dit handboek is een praktische introductie op kinderparticipatie in het ziekenhuis.

Tool: Adviesvangers

Adviesvangers is een methode voor gemeenten en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om bij vragen of problemen hun cliënten op e

Beoordeling onderzoeksvoorstel vanuit patiëntenperspectief

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben het initiatief genomen tot een uniform formulier waarmee patiënten en cliënten onderzoe

Het Els-Borstgesprek

In 2010 ontwikkelde de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de Els-Borstgesprekken, in samenwerking met het UMC U

Handreiking Patiëntenparticipatie in een (academisch) ziekenhuis

Deze handreiking richt zich op zorgorganisaties, zoals bij voorbeeld academische ziekenhuizen, die aan de slag willen met patiëntenparti

Tool: Sterrenscore - Patiënten scoren onderzoek

Met behulp van de Sterrenscore kunnen patiëntenorganisaties en patiëntenvertegenwoordigers op eenvoudige wijze de kwaliteit van een onde

Theater als middel

Door heel Nederland worden (interactieve) theatervoorstellingen opgevoerd over uiteenlopende zorgthema’s.

Handleiding: Focusgroepen

Een praktische handleiding voor de organisatie, begeleiding en analyse van focusgroepen.

Tool: Kwaliteitsstandaard ontwikkelen vanuit patiëntenperspectief

Deze tool biedt tips en inzichten om op een goede en effectieve manier het patiëntenperspectief in te brengen bij de ontwikkeling of her

GGz-specifieke criteriawaaier

De GGz-specifieke criteriawaaier is een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszo

Patiëntenreis

Een grafische weergave van de verschillende fasen en gebeurtenissen die een fictieve patiënt/cliënt doormaakt.

Brochure(s) Kennismaking met cliëntenparticipatie in onderzoek

Deze brochures zijn een eerste kennismaking met cliëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek.

Tool: Verbetering ketenzorg vanuit patiëntperspectief

Dit model geeft ketenzorgpartners en patiëntenorganisaties concrete handvatten om de kwaliteit van ketenzorg samen met andere relevante

Cliëntparticipatie van oudere migranten

Deze notitie komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en gaat in op het belang van participatie van migranten.

Tool: Van medezeggenschap naar beleid (Méér meedoen!)

Het betreft een lijst met 10 gouden regels om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van de cliëntenraad.

Tool: Hoe gaat het in de cliëntenraad?

Het betreft een evaluatie-instrument om het functioneren van een cliëntenraad in beeld te brengen.

Richtsnoer Patiëntenparticipatie bij biobanken: De donor als partner

Op vrijdag 28 november 2014 verscheen het boekje “De donor als partner – Hoe patiënt en publiek te betrekken bij besluitvorming over bio

Pages