Het Els-Borstgesprek

In 2010 ontwikkelde de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de Els-Borstgesprekken, in samenwerking met het UMC Utrecht Cancer Center. De methode is vernoemd naar de initiatiefneemster en toenmalig voorzitter van de NFK, dr. Els Borst-Eilers. De gesprekken zijn er op gericht om de communicatie tussen zorgverleners en kankerpatiënten te verbeteren. Door middel van een open dialoog krijgen beide partijen inzicht in elkaars wereld en wordt er meer wederzijds begrip gecreëerd. 

Citaat arts na een Els-Borstgesprek: "Ik leer niets nieuws, maar alles weer opnieuw!"

Kenmerken: 
 • Een unieke leersituatie voor zorgverleners en patiënten
 • De NFK helpt zorgorganisaties met het organiseren van een Els-Borstgesprek, zoekt patiënten (en instrueert ze) en regelt een onafhankelijke gespreksleider
 • Het aantal deelnemers bestaat uit 3-8 zorgverleners en hetzelfde aantal patiënten
 • De zorgverleners en patiënten hebben geen behandelrelatie met elkaar
 • Alle deelnemers krijgen de kans hun ervaringen te delen
 • Zorgverleners kijken naar zichzelf door de ogen van patiënten en worden zich opnieuw bewust van de noodzaak van emotioneel gerichte communicatie
 • Patiënten zien zichzelf door de ogen van zorgverleners en zullen het gedrag van een arts minder snel invullen met vermeende bedoelingen
 • Zowel zorgverleners als patiënten worden betere gesprekspartners
 • De NFK evalueert elk Els-Borstgesprek om het effect te meten
Indicatie investering: 

Een Els-Borstgesprek duurt maximaal 2 uur, inclusief een pauze. Na het gesprek is er ruimte om na te praten.

Meer weten?

 • Heeft u (een team van) specialisten en verpleegkundigen die betrokken zijn bij oncologische zorg en willen deelnemen aan een Els-Borstgesprek? Neem dan contact op met de NFK. Gezamenlijk worden de wensen en mogelijkheden besproken. Op dit moment worden de Els-Borstgesprekken bijvoorbeeld ook toegespitst op specifieke zorgthema’s, zoals gedeelde besluitvorming of palliatieve zorg. 
 • Bent u geinteresseerd in de mogelijkheden voor een Els-Borstgesprek in andere sectoren dan de oncologische zorg? Stuur een email aan info@participatiekompas.nl. We zoeken graag samen met u naar een geschikte aanpak!

 

Contact: 

Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
T: 030 291 6090
E: secretariaat@nfk.nl

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd