Handreiking Patiëntenparticipatie in een (academisch) ziekenhuis

Deze handreiking richt zich op zorgorganisaties, zoals bij voorbeeld academische ziekenhuizen, die aan de slag willen met patiëntenparticipatie, maar niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. De handreiking bevat de geleerde lessen uit een pilot project, uitgevoerd in het Erasmus MC Kanker Instituut. Het project werd uitgevoerd door onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met het Patiëntenplatform Sarcomen en mogelijk gemaakt door een subsidie van KWF Kankerbestrijding.

De handreiking bevat werkvormen en elementen die ook terugkomen in het Dialoogmodel (Broerse en Abma, 2007) en de methodiek van Reflexieve Monitoring in Actie. Een belangrijke toevoeging zit echter in het feit dat de onderzoekers gezocht hebben naar manieren om een systeem innovatie te bewerkstelligen. Zodanig dat de veranderingen die resulteren uit dergelijke projecten ook duurzaam zijn. De onderzoekers beschrijven dat als volgt:

 1. Zorg voor een verankering van patiëntenparticipatie in de structuur van het systeem
 2. Daarvoor is het noodzakelijk dat de cultuur binnen het systeem patiëntenparticipatie mogelijk maakt
 3. Creëer een praktijk waarbinnen bovenstaande samenkomt.

De handreiking is bewust niet geschreven als stappenplan of blauwdruk, maar wil geïnteresseerden oproepen om het vooral eens met elkaar te gaan proberen en aan de slag te gaan: het spreekwoordelijke 'duwtje in de rug'. Daarmee richt het boekje zich expliciet op alle betrokkenen (onderzoekers, zorgverleners en patiëntenvertegenwoordigers) in een samenwerkingsverband. Het zal daarnaast zeker van toegevoegde waarde zijn voor diegenen die in vergelijkbare trajecten de rol van facilitator/procesbegeleider op zich gaan nemen.

In deze pilot stond de oncologische zorg centraal; de auteurs verwachten echter dat de handreiking ook voor andere aandoeningen relevant is.

Kenmerken: 
 • Een praktische handreiking met uitgebreide beschrijving van verschillende werkvormen
 • Gericht op een duurzame systeemverandering naar betekenisvolle patiëntenparticipatie
 • Met veel tips voor de procesbegeleider/facilitator om een 'actie-leerspiraal'  te doorlopen, samen met de verschillende stakeholders
 • Uitgangspunt vormen 5 participatiepijlers en bouwstenen om voorafgaande, tijdens en na afloop van verschillende sessies aan deze pijlers te werken. Aan de hand van concrete uitkomstmaten wordt het resultaat gemonitord en worden vervolgacties gedefinieerd.
 • Beschouw de handreiking als noodzakelijke duw in de rug en als opmaat naar een eigen werkplan-op-maat.
Tips: 
 • Ga het eens proberen, ga gewoon aan de slag!
 • Stel een procesbegeleider aan
 • Werk toe naar duurzame veranderingen in de structuur en cultuur
Indicatie investering: 

De pilot waarop deze handreiking is gebaseerd werd uitgevoerd tussen januari en december 2016.

Het aanstellen van een procesbegeleider voor een dergelijk complex project is aan te bevelen

Download(s): 
PDF icon Handreiking Patientenparticipatie in een (academisch) ziekenhuis
Contact: 

Tjerk Jan Schuitmaker
Athena Instituut, VU Amsterdam
E: t.j.schuitmaker@vu.nl
T: 020-5987289

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd