Handreiking oprichten KinderAdviesRaad

Handreiking voor zorgorganisaties die aan de slag willen met kinderparticipatie en het oprichten van een KinderAdviesRaad. De handreiking is een initiatief van Stichting Kind en Ziekenhuis en het Amalia kinderziekenhuis van het Radboud UMC. 

Het Amalia Kinderziekenhuis was het eerste ziekenhuis dat een KinderAdviesRaad (KAR) opzette, Stichting Kind en ziekenhuis dacht mee. Een KAR is een raad van kinderen en jongeren die graag willen meedenken over alles wat er gebeurt in een zorgorganisatie. De KAR behartigt de belangen van alle kinderen en jongeren in een zorgorganisatie.

Kenmerken: 

De handreiking legt kort uit wat een KAR is, waarom de KAR belangrijk is en wat de toegevoegde waarde is. Daarna volgen per onderwerp aandachtspunten in de vorm van do's en dont's voor organisaties die een KAR willen oprichten. De onderwerpen zijn:

 • samenstelling KAR (leden)
 • begeleiding
 • Raad van Bestuur
 • financiën
 • de plek van samenkomst
 • de inhoud van de bijeenkomsten
Tips: 

In de handreiking staan de volgende tips:

 • Een KAR hoeft niet altijd een vaste groep kinderen te zijn. Kinderen uit de groep kunnen ook op basis van onderwerp met elkaar aan de slag gaan.
 • Stel een Denktank in voor kinderen die wel willen meedenken, maar niet gelijk lid willen worden.
 • Werf kinderen via socialmediakanalen van relevante organisaties, via kinderafdelingen, scholen, sportverenigingen etc en gebruik posters, oproepjes, fimpjes en dergelijke.
 • Gebruik het Handboek Kinderparticipatie van Stichting Kind en Ziekenhuis als hulpmiddel.
 • Wijs kinderen op de website www.mijnrechtenalsziekkind.nl als hulpmiddel bij hun taak als lid.
Download(s): 
PDF icon Handreiking Oprichten Kinderadviesraad

Meer weten?

Meer weten over rechten van kinderen in de medische zorg? Bekijk de Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg van Stichting Kind en Ziekenhuis:

Contact: 

Stichting Kind en Ziekenhuis
E. info@kindenziekenhuis.nl
T. 030 291 67 36
W. www.kindenziekenhuis.nl
W. www.kindenzorg.nl

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd