Brochure(s) Kennismaking met cliëntenparticipatie in onderzoek

Deze brochures zijn een eerste kennismaking met cliëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek. In hoofdlijnen wordt geschetst wat cliëntenparticipatie in onderzoek inhoudt en hoe dit kan worden vormgegeven. De brochure is beschikbaar in twee versies; één versie sluit aan bij het perspectief van cliënten(vertegenwoordigers) en één versie sluit aan bij het perspectief van onderzoekers in zorg en welzijn.

Kenmerken: 

Cliëntenparticpatie: wat is dat?
Cliëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek betekent dat cliënten(vertegenwoordigers) een actieve rol hebben in activiteiten of beslissingen in het onderzoeksproces die betekenisvolle gevolgen hebben voor de cliënt en cliëntengroepen. Met cliënten bedoelen wij patiënten, maar ook naasten, mantelzorgers en cliëntenvertegenwoordigers zoals leden van een cliëntenraad, ouderenbond of een patiëntenvereniging.

Cliëntenparticpatie: waarom is dat belangrijk?
Cliëntenparticipatie zorgt voor:

  • Verbeterde kwaliteit van zorg Democratische besluitvorming (“Nothing about us without us!”)
  • Grotere diversiteit aan gezichtspunten: cliënten beschikken over ervaringskennis en cliëntenperspectief
  • Groei van de cliënt als gelijkwaardige gesprekspartner van professionals in de gezondheidszorg
  • Bevorderde zelfredzaamheid van cliënten
  • Draagvlak voor implementatie van eindproducten
  • Écht vraaggerichte zorg
Tips: 

In beide brochures worden tips gegeven voor cliënten(vertegenwoordigers) en onderzoekers als ze aan de slag gaan met onderzoek. Meer informatie en tools voor cliëntenparticipatie vindt u op de website van het Huis voor de Zorg, onder ‘Uitgaven en publicaties’.

Download(s): 
PDF icon Cliëntenparticipatie in onderzoek_versie cliënten juni 2015.pdfPDF icon Cliëntenparticipatie in onderzoek_versie onderzoekers juni 2015.pdf

Meer weten?

Deze brochure vloeit voort uit onderzoeksprojecten binnen het lectoraat Autonomie en participatie van chronisch zieken. De programmalijn ‘Methodieken van cliëntenparticipatie’ coacht onderzoekers in het ‘doen’ van cliëntenparticipatie. Dr. Maarten de Wit, ervaringsdeskundige, was hierbij betrokken. De brochure verschijnt in beperkte oplage. Neem contact op met Esther Stoffers (zie contact) als u een exemplaar wilt ontvangen.

Contact: 

Huis voor de Zorg
Esther Stoffers: esther.stoffers@huisvoordezorg.nl

Zuyd Onderzoek 
Lectoraat Autonomie en participatie van chronisch zieken
Dr. Albine Moser: albine.moser@zuyd.nl

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd