Het kleurrijke magazine ‘In dialoog! Client- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd’ biedt een handreiking voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor jeugd. Het is het resultaat van 4 Academische Werkplaatsen Jeugd die samenwerkten om kennis en producten op het gebied van cliënt- en omgevingsgericht werken toegankelijk te maken.

Kennis voor de praktijk
Op 25 september 2015 kwamen praktijkprofessionals, beleidsadviseurs, ouders, jongeren, onderzoekers en docenten bij elkaar om te inspireren, te informeren en om ervaringen uit te wisselen op het thema cliënt- en omgevingsgestuurd werken. Professionals in de jeugdsector ervaren drempels om cliënten en de omgeving te betrekken bij hulpverleningsplannen. Daarnaast blijkt het betrekken van ouders en kinderen in onderzoek nog niet vanzelfsprekend. De Academische Werkplaatsen C4Youth, Forensische Zorg voor Jeugd, Inside out en Samen voor de Jeugd werkten samen met Zorgbelang Gelderland om hun kennis en producten op het gebied van cliënt- en omgevingsgestuurd werken te delen met professionals die bij de zorg voor jeugd betrokken zijn.

‘In dialoog! Cliënt- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd’
Het digitale magazine doet verslag van die interactieve bijeenkomst en bevat de resultaten van projecten over cliënt- en omgevingsgestuurd werken in de jeugdsector. Dit aan de hand van drie thema’s. Gestart wordt met communicatie: Hoe kun je als cliënt en zorgprofessional effectiever communiceren en zorgbehoeften inschatten? Het tweede thema is samenwerken: met welke methoden verbeter je de samenwerking wanneer veel partijen betrokken zijn bij de hulp? Het derde thema is onderzoek & monitoring: hoe kun je cliëntenparticipatie verbeteren bij het monitoren en onderzoeken van de voortgang en effectiviteit van de hulp?

Deel uw ervaring op digitaal platform
Op het Kennisnet Jeugd van het NJI is een digitaal platform ‘Cliënt- en omgevingsgericht werken’ ingericht. Iedereen die in de praktijk werkt met jeugd en gezin wordt uitgenodigd op dit digitaal platform ervaringen en ideeën te delen en met elkaar in gesprek te gaan. Ook zijn hier diverse relevante tools kosteloos te downloaden voor eigen gebruik.

ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd
De samenwerking van deze 4 academische werkplaatsen op het gebied van cliënt- en omgevingsgericht werken is gerealiseerd met een implementatie subsidie. In totaal zijn er 4 implementatiesubsidies toegekend binnen het programma opdat Academische Werkplaatsen Jeugd in samenwerking hun resultaten bundelen en de toepassing hiervan bevorderen. Deze zijn verder gericht op de thema’s diversiteitgevoelig werken en opleiden, klinische bruikbaarheid van Routine Outcome Management en informatie uitwisseling tussen professionals.

Bron: www.zonmw.nl