post-thumb

De behoeften van de  zwangere en haar (ongeboren) kind staat nog niet altijd en overal centraal. Dit heeft meerdere oorzaken, waaronder gebrekkige samenwerking van verloskundig zorgverleners onderling en met de zwangere, een duidelijke scheidslijn tussen de eerste en tweedelijns zorg zorgaanbodgerichte financiering, en een beperkte organisatie van de zorggebruikers op het terrein van belangenbehartiging. 

Het College Perinatale Zorg (CPZ), een orgaan van en voor alle partijen uit de geboortezorg, heeft van de minister van VWS de opdracht gekregen te komen tot één kwaliteitskader voor de gehele geboortezorg, de Zorgstandaard Integrale geboortezorg. De zorgstandaard beschrijft de organisatie van het gehele zorgtraject, inclusief een individueel geboorteplan voor elke zwangere en afspraken tussen de betrokken beroepsgroepen over taken en verantwoordelijkheden. 

Patiëntenfederatie NPCF participeert in de werkgroep die de zorgstandaard schrijft namens de cliënt – die soms ook patiënt is of wordt. Onze taak is duidelijk te maken wat goede geboortezorg is vanuit het perspectief van de cliënt. Door het cliëntperspectief op kwaliteit van integrale geboortezorg zo concreet mogelijk te maken en op te nemen in de zorgstandaard, helpen we landelijke beleidsmakers en lokale zorgorganisatoren om de zwangere werkelijk centraal te zetten.

Het doel van het project is de wensen en behoeften van zwangeren ten aanzien van integrale geboortezorg in kaart te brengen, en kwaliteitscriteria te formuleren ten behoeve van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Kwetsbaarheid, zoals zwangerschap in sociaal-economische achterstandsituaties en zwangerschap naast een chronische aandoening of erfelijke belasting, krijgt daarbij speciale aandacht.

Dit is project van PG Werkt Samen.

One thought on “Kwaliteitscriteria Geboortezorg vanuit perspectief zwangere vrouwen

Vivienne van Leuken

3 maart, 2015 - 15 : 48 : 37

Cliëntenperspectief integrale geboortezorg
L.S.,

Goed om te lezen over dit initiatief.
Ik ga de pdf downloaden.
Sinds kort is in onze regio gestart met de pilot Integrale Geboortezorg, waarbij de cliëntenraad actief is betrokken. Als lid van deze cliëntenraad en dus ook als deelnemer aan deze pilot ben ik bijzonder geïnteresseerd in de bevindingen van dit rapport.

Hgr.
Vivienne van Leuken

Reacties zijn gesloten.