post-thumb

Een hoorcommissie uit 2009 leverde diverse aandachtspunten op ten aanzien van het beleid voor dak- en thuislozenopvang in Eindhoven. Onder andere de uitwisseling van ervaringen tussen de doelgroep en de gemeente diende verbeterd te worden. Tegelijkertijd liep er een traject waarin Zinnovatie de gemeente van advies voorzag over mogelijkheden voor beleidsparticipatie binnen de maatschappelijke opvang.

Beide trajecten leidden in 2010 tot de oprichting van een Klankbordgroep Dak- en Thuislozen (KDET) in de gemeente Eindhoven. Voor de inrichting en begeleiding van de klankbordgroep werd door de gemeente een coördinator aangesteld. Deze coördinator begon in 2009 met het werven van de 1e leden en vastleggen van afspraken over de organisatie (bijv. vergaderfrequentie, huisregels, ledenwerving en protocol voor aspirant-leden). In januari 2010 ging de klankbordgroep formeel van start.

De Klankbordgroep Dak- en Thuislozen (KDET) bestaat uit ervaringsdeskundigen, die nauw contact hebben met dak- en thuislozen op straat en in voorzieningen. De klankbordgroep informeert en adviseert de gemeente over ervaren knelpunten.