Patiëntenparticipatie in onderzoek komt pas echt van de grond als partijen gezamenlijk in actie komen

Patiëntenparticipatie in onderzoek heeft maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde. Maar het vormgeven van betekenisvolle participatie blijkt allerminst eenvoudig. Als financiers, patiënten en onderzoekers gezamenlijk, op meerdere terreinen tegelijkertijd, actie ondernemen, kan patiëntenparticipatie in onderzoek echt tot een succes worden. 

Dat stellen masterstudenten Jolijn Wildeboer, Merel Sleeuw en Eva Vroonland. Onafhankelijk van elkaar bogen zij zich over drie verschillende onderzoeksvragen rondom patiëntenparticipatie bij drie organisaties, ZonMw, PGOsupport en De Hart&Vaatgroep. 

Beschrijving: 

Tegelijkertijd draaien aan 4 knoppen

De masterstudenten vergeleken hun resultaten en kwamen tot de conclusie dat knelpunten die patiëntenparticipatie in de weg staan, terug te voeren zijn op 4 aspecten. Op deze terreinen moet tegelijkertijd iets gebeuren. Dat kan alleen als belanghebbenden in nauwe samenwerking met elkaar aan vier knoppen draaien. 

 1. Zet ook andere financieringsmechanismen in, die patiëntenparticipatie aanmoedigen.
  Bijvoorbeeld door onderzoekers meer ruimte te geven om gaandeweg het project bij te kunnen sturen op basis van de inbreng van patiënten.
 2. Voed de intrinsieke motivatie van onderzoekers
  Onderzoekers kunnen elkaar onderling veel meer voeden en motiveren, zodat participatie gemeengoed wordt.
 3. Versterk en vergroot de inbreng van patiënten
  Patiënten kunnen in plaats van afwachten tot ze benaderd worden door onderzoekers ook zelf de boer op gaan. Onderzoekers zouden dit aanbod vervolgens met beide handen moeten aangrijpen.
 4. Deel geleerde lessen over patiëntenparticipatie in de wetenschap en de praktijk
  Het onderling delen van ervaringen, successen en leermomenten maar vooral ook uitwisseling tussen de verschillende betrokkenen levert winst op. 

Door al deze gezamenlijke en gelijktijdige acties gaat participatie meer ‘leven’ en komt het tussen de oren van alle betrokkenen.

Download(s): 
PDF icon Patientenparticipatie komt pas echt van de grond..
Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.