Naasten in beeld: Ervaren problematiek en behoeften van naasten van mensen met een somatische aandoening

Ernstige aandoeningen hebben niet alleen consequenties voor de patiënt, maar ook voor mensen in hun naaste omgeving: partners, kinderen, ouders, broers en zussen of goede vrienden. Zij komen plotseling terecht in een nieuwe, vaak onbekende situatie, hebben vragen of moeten soms rigoureuze beslissingen nemen. Er kan onzekerheid zijn over de prognose van de ziekte en over de mogelijke gevolgen. Bovendien kan de zorg die naasten verlenen, intensief zijn en draait het gezinsleven, naast de dagelijkse zorg voor de patiënt, gewoon door. 

Ons gezondheidssysteem is primair gericht op behandeling en ondersteuning van de patiënt. Het risico bestaat dat de problemen en behoeften van naasten over het hoofd worden gezien. Deze white paper beschrijft de problemen die naasten ervaren bij het omgaan met een patiënt (naaste) met een ernstige ziekte en hun wensen en behoeften ten aanzien van begeleiding en ondersteuning. Om dit in kaart te brengen is literatuuronderzoek uitgevoerd, zijn vragenlijsten voorgelegd aan de achterban van een aantal deelnemende patiëntenorganisaties en zijn focusgroepen gehouden. 

Doel van de white paper is om de bewustwording te vergroten van de bijzondere positie van naasten van patiënten, zowel bij naasten en patiënten zelf, als bij zorgverleners, zorgverzekeraars en beleidsmakers. De kennis uit deze paper vormt tevens de basis voor het ontwikkelen van tools, producten en/of diensten om naasten te ondersteunen. 

Beschrijving: 

Inge Schalkers van De Hart&Vaatgroep schreef deze white paper 'Naasten in beeld' als onderdeel van het voucherproject 'Naasten', waarin de volgende patiëntenorganisaties samenwerken: De Hart&Vaatgroep, MPN Stichting, Stichting ICD dragers Nederland, Vereniging Harten Twee, Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen en Alzheimer Nederland.

Download(s): 
PDF icon white paper 'Naasten in Beeld'.pdf

Meer weten?

De website Naasten in Beeld is inmiddels gelanceerd. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op deze website.

Externe links: 
Website Naasten in Beeld
Contact: 

Inge Schalkers
T: 088 1111625
E: i.schalkers@hartenvaatgroep.nl

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.