Aanbevelingen voor succesvolle betrokkenheid van patiënten/cliënten bij medisch wetenschappelijk onderzoek

PGOsupport heeft, samen met 3 deskundigen op het gebied van patiëntenparticipatie, het initiatief genomen om praktische aanbevelingen voor participatief onderzoek te ontwikkelen. Het proces bestond uit drie gestructureerde bijeenkomsten, een literatuurverkenning en een vragenlijstonderzoek. Er is consensus bereikt over een set van negen aanbevelingen. Deze geven patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers sturing bij het inrichten van hun gezamenlijke onderzoeksproject. De aanbevelingen worden onderschreven door ruim 20 organisaties met ervaring op het gebied van patiëntenparticipatie. 

Beschrijving: 

De aanbevelingen omvatten de volgende thema's:

  1. Fasen van het onderzoek
  2. Rol van de patiënt
  3. Werving en selectie
  4. Ondersteuning
  5. Financiering
  6. Scholing
  7. Evaluatie
  8. Zichtbaar maken
  9. Erkenning
Download(s): 
PDF icon Aanbevelingen artikel_compleet dfn versie 3.pdf

Meer weten?

De aanbevelingen in dit document zijn onderdeel van een wetenschappelijk artikel dat is geaccepteerd voor publicatie door het Tijdschrift van Gezondheidswetenschappen (2016).

In een serie interviews zijn de aanbevelingen voorgelegd aan patiënten en onderzoekers, waarbij specifiek is ingegaan op (on)mogelijkheden voor implementatie van de aanbevelingen in de onderzoekspraktijk. Zie de verwijzingen bij Ervaringen voor de verhalen.

Contact: 

Voor meer informatie over de aanbevelingen en geplande vervolgactiviteiten kunt u contact opnemen met:

Annemiek van Rensen
PGOsupport
T: 030-2040707
E: a.vanrensen@pgosupport.nl

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.