Een innovatieplatform met patiëntenverenigingen, artsen en onderzoekers: hoe ziet de dermatologische zorg van de toekomst eruit?

Huidpatiënten Nederland en aangesloten lidorganisaties, waaronder de Alopecia Vereniging, hebben het initiatief genomen voor een innovatieplatform ter bevordering van integrale zorg voor huid- en haarpatiënten. Aan dit platform nemen organisaties van zorgprofessionals deel. De doelstellingen van het platform zijn om:

  • integrale zorg binnen de dermatologie te bevorderen
  • innovatie en ontwikkeling te stimuleren op basis van patiëntenervaringen
  • innovatieve projecten te initiëren op basis van patiëntenervaringen
  • bestaande innovatieve projecten en organisaties binnen de dermatologie met elkaar te verbinden om zo samenwerking te bevorderen

Het cliëntenperspectief is het vertrekpunt voor het beantwoorden van de vraag: hoe moet in de toekomst de dermatologische zorg ingevuld worden? (‘Dromen’) Het doel is om eind 2015 een innovatieagenda te presenteren (‘Denken’) die in de komende jaren wordt uitgevoerd (‘Doen’).