De afgelopen twee jaar heeft het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (*) een groot aantal projecten uitgezet gericht op de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Momenteel lopen er 42 trajecten waarin 18 stoornis-specifieke zorgstandaarden en 24 generieke modules opgesteld worden. Deze standaarden betreffen de brede ggz, van huisartsenzorg naar de basis ggz tot aan gespecialiseerde ggz. Het (ontwikkel)programma is recent opgenomen in de Meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland (ZiN)

De ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules verloopt zeer voorspoedig. In het voorjaar van 2016 worden de eerste zorgstandaarden en generieke modules opgeleverd.

Stimuleren van zorgverleners bij implementatie van kwaliteitsstandaarden
Het Netwerk vindt het belangrijk dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en patiënten- en familie(organisaties) zelf de adoptie en implementatie van deze kwaliteitsstandaarden in de dagelijkse praktijk bevorderen. Daarvoor zijn effectieve communicatiestrategieën een basisvoorwaarden en kunnen belemmeringen voor een verandering in werkwijzen weggenomen worden door educatieve en beleidsmatige technieken.

Oproep: indienen projectvoorstellen gericht op implementatieondersteuning
Het Netwerk wil graag een financiële bijdrage leveren aan projecten die implementatie van zorgstandaarden en generieke modules in de praktijk stimuleren en roept (patiënten)organisaties in de ggz op om projectvoorstellen bij ons in te dienen.

Over wie een aanvraag kan indienen, welk soort projectvoorstellen wij van u verwachten, hoe u kunt indienen en hoe deze worden beoordeeld, leest u meer op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl of 030-282 3302.

(*) Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband en is opgericht door de beroepsverenigingen van de psychiaters (NVvP), de psychologen (NIP) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz).