post-thumb

In 2010 ontwikkelde de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de Els-Borstgesprekken, in samenwerking met het UMC Utrecht Cancer Center. De methode is vernoemd naar de initiatiefneemster en toenmalig voorzitter van de NFK, dr. Els Borst-Eilers. De gesprekken zijn er op gericht om de communicatie tussen zorgverleners en kankerpatiënten te verbeteren. Door middel van een open dialoog krijgen beide partijen inzicht in elkaars wereld en wordt er meer wederzijds begrip gecreëerd. 

Citaat arts na een Els-Borstgesprek: “Ik leer niets nieuws, maar alles weer opnieuw!”