Handreiking met 5 slimme strategieën voor lokale belangenbehartiging, voor landelijke patiëntenorganisaties die willen weten hoe ze belangenbehartiging van hun achterban op lokaal niveau goed aanpakken. Het uitgangspunt: lokaal wat kan, landelijk wat moet. Het gaat hierbij niet zozeer om het overhevelen van taken van landelijk naar lokaal, maar om een slimme mix en wisselwerking.

De handreiking is een uitgave van Movisie. De auteurs zijn: Willem-Jan de Gast en Anne Lucassen van Movisie, Maarten de Gouw van Patiëntenfederatie Nederland en Monique Schers van PGOsupport.

Keuzes

In de lokale belangenbehartiging zijn er heel specifieke vragen. De antwoorden zijn lastig te geven, want elke patiëntenorganisatie is anders. De keuzes je maakt bij het beantwoorden van vragen en lokale mogelijkheden en kansen zijn mede afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan omvang van de organisaties, de organisatiegraad op lokaal niveau en de aard van de ziekte. Ook speelt de lokale situatie een rol.

Gesprekken en expertmeeting

De auteurs voerden vele gesprekken met landelijke patiëntenorganisaties. Ook hielden zij een expertmeeting met de organisaties. De gesprekken en de expertmeeting vormen de basis voor deze handreiking. 

Uit de gesprekken en de expertmeeting blijkt dat het van groot belang is om landelijk goed te luisteren en aan te sluiten bij lokale behoeften.

Strategieën

De handreiking beschrijft 5 strategieën die een landelijke patiëntenorganisatie heeft om de lokale belangenbehartiging te organiseren, faciliteren, verstevigen en stimuleren. De strategieën hoeven niet tegelijkertijd uitgevoerd te worden. Ook is er geen vaste volgorde.

Per strategie geeft de handreiking uitleg, voorbeelden uit de praktijk, praktische tips over wat je kan doen en verwijzingen naar meer informatie.

 

Download de handreiking hieronder als pdf-bestand.