Handreiking voor zorgorganisaties die aan de slag willen met kinderparticipatie en het oprichten van een KinderAdviesRaad. De handreiking is een initiatief van Stichting Kind en Ziekenhuis en het Amalia kinderziekenhuis van het Radboud UMC. 

Het Amalia Kinderziekenhuis was het eerste ziekenhuis dat een KinderAdviesRaad (KAR) opzette, Stichting Kind en ziekenhuis dacht mee. Een KAR is een raad van kinderen en jongeren die graag willen meedenken over alles wat er gebeurt in een zorgorganisatie. De KAR behartigt de belangen van alle kinderen en jongeren in een zorgorganisatie.