De handleiding biedt handvatten om de Experience-Based Co-Design (EBCD) methodiek in uw eigen organisatie toe te passen als hulpmiddel om de zorg te verbeteren. Bij EBCD vormen patiëntervaringen het uitgangspunt voor een verbetertraject in de zorg, met actieve, betekenisvolle participatie van patiënten, diens mantelzorg en zorgverleners. Deze handleiding is mede gebaseerd op ervaringen met de EBCD methodiek in een kwaliteitsverbetertraject in de oncologische zorgpaden borst- en darmkanker in Zuyderland MC. Hierbij is met name toegespitst op de oudere (ouder dan 65 jaar) kankerpatiënt en diens mantelzorg.