1-3 afgevaardigden van een patiëntenvereniging gaan in gesprek met medewerkers van een bepaalde afdeling. Als gespreksonderwerp dienen de ervaringen van de cliënten en de medewerkers. Ook komen mogelijkheden en verbeterpunten vanuit beide perspectieven ter sprake. In een vervolggesprek worden eventueel praktische knelpunten besproken.
De resultaten van het gesprek worden omgezet tot een verbeterplan ter verbetering van de kwaliteit.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
De ervaringsdeskundigheid van leden van een patiëntenvereniging wordt benut voor het beter afstemmen van het zorgaanbod op de zorgvraag.