post-thumb

In de komende twee jaar ontwikkelt het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz nieuwe kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden en modules). Cliënten en familieleden worden gevraagd om feedback te geven op de conceptversies van deze standaarden. De GGz-criteriawaaier moet hen daarbij ondersteunen, vertelt Marloes Martens. “De criteriawaaier biedt cliënten en familieleden de handvatten om op een systematische manier de teksten voor de standaarden te beoordelen. Voldoen deze standaarden ook vanuit hún perspectief? Het ontwikkelen van de standaarden is voor alle partijen een nieuw traject. Maar professionals zijn vaak meer gewend om op zo’n manier te werken. Veel cliënten en familieleden die erbij betrokken zijn, zoeken nog naar een goede invulling van hun rol: als straks de teksten komen, hoe ga ik daarmee om? Deze criteriawaaier helpt hen daarbij.”

Gelijkwaardigheid
Ook voor de schrijvers van de standaarden, bijvoorbeeld het Trimbos-instituut, is de criteriawaaier waardevol. Zij krijgen heel gerichte feedback op hun teksten. Uiteindelijk draait het om gelijkwaardigheid, vertelt Martens. “Cliënten en familieleden krijgen een veel duidelijkere rol en stem bij de ontwikkeling van de zorgstandaarden. Zo kunnen zij een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor degenen die de standaarden opstellen. Hierdoor zijn de standaarden beter afgestemd op de cliënten en familieleden en hebben ze een hogere kwaliteit. Want uiteindelijk staat de zorg natuurlijk in dienst van cliënten en familieleden.”

Specifiek voor GGz
Er bestaat al een criteriawaaier voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties, ontwikkeld door Truus Teunissen (VUmc, Metamedica/EMGO+). Zij promoveerde er in 2014 op aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze waaier is bedoeld om onderzoeksprojecten en projecten over de kwaliteit van zorg (zoals zorgstandaarden) te beoordelen. Teunissen werkt nu ook mee aan deze GGZ-specifieke criteriawaaier. Volgens Marloes Martens is het belangrijk dat die nieuwe waaier er komt. “De bestaande criteriawaaier is bedoeld voor het brede veld van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, en is daarmee ziekte- en beperkingoverstijgend. De criteriawaaier voor de GGz zal in woordgebruik, voorbeelden en onderwerpen specifieker zijn. De zes basiscriteria uit de waaier blijven hetzelfde, maar de aandachtspunten en vragen worden anders.”

Testen in het veld
De ontwikkeling van de criteriawaaier is nog in volle gang. “We hebben een eerste concept opgesteld op basis van de bestaande criteriawaaier en de basisset kwaliteitscriteria. Dat hebben we onlangs besproken met verschillende experts. Een tweede versie gaan we binnenkort testen in het veld, aan de hand van twee standaarden die nu in de commentaarfase zitten. Ik verwacht dat de waaier versie 1.0 begin 2016 gereed is.”

Meeveranderen met de zorg
Martens denkt dat de GGz-criteriawaaier breder inzetbaar kan zijn. “Je zou er ook andere teksten mee kunnen beoordelen, zoals richtlijnen. Als het maar gaat om de kwaliteit van de GGz vanuit het perspectief van cliënten en familieleden.” Een regelmatige update is daarbij wel belangrijk, meent Martens. “Dit is een instrument dat je na enige tijd weer onder de loep moet nemen om het aan te scherpen. De zorg verandert continu en daarmee ook de standaarden voor de zorg. Het is logisch dat zo’n criteriawaaier dan meeverandert.”