post-thumb

Ziekenhuizen moeten, veel meer dan ze nu doen, luisteren naar de ervaringen van patiënten en deze actief verzamelen. Als leren van patiëntenervaringen systematisch en structureel wordt ingebed in de kwaliteitszorg van het ziekenhuis, kan dat een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van die zorg. Medische missers kunnen worden voorkomen, en de zorg wordt efficiënter en patiëntvriendelijker.

 

Dat concludeert het Rathenau Instituut in het rapport Sterke Verhalen uit het Ziekenhuis.

Lees meer

Lees ook de reactie van Carolien Nauta (Manager Klant en Beleid, VGZ) via Skipr