post-thumb

Sinds 2001 vindt patiëntenparticipatie plaats in de Limburgse netwerken palliatieve zorg door middel van klankbordgroepen. Vertegenwoordigers van patiëntengroepen behartigen in deze klankbordgroepen de gemeenschappelijke belangen van mensen in de laatste levensfase. In 2011 en 2012 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de beleefde effectiviteit van deze klankbordgroepen. Het doel van het onderzoek was het evalueren van de beleefde effectiviteit van participatie van vertegenwoordigers van zorgvragers in de zes Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ’s) om zo te komen tot verbeterafspraken voor deze participatie.  De invloed op het besluitvormingsproces en de inhoud van de NPZ’s werd onderzocht. Twee vertegenwoordigers vanuit de klankbordgroepen waren betrokken bij de aanvraag, uitvoering en evaluatie.