post-thumb

Hoe kunnen mensen met en zonder een beperking optimaal met elkaar samenwerken? Deze vraag stelde ZonMw aan de onderzoeksgroep van professor Petri Embregts uit Tilburg. Ter voorbereiding op het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG, Gewoon Bijzonder) is onderzocht welke vaardigheden en houdingsaspecten van belang zijn voor mensen zonder en met een beperking om adequaat samen te werken. Daarnaast is nagegaan hoe mensen met en zonder een beperking hiervoor het best kunnen worden toegerust.