Ervaringen

Filter op categorie

Persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, onderzoekers en vertegenwoordigers van patiënten-/cliëntenorganisaties. Wat zijn hun ervaringen, successen en geleerde lessen over participatie?

Deelnemen aan een internationaal project

Margôt Bakkers was als ervaringsdeskundige betrokken bij het project: ‘Patient and rheumatologist perspectives on glucocorticoids: an exercise to improve the implementation of the European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations on the management of systemic glucocorticoid therapy in rheumatic diseases.’

Het lastige beginstadium van een onderzoek

Margôt Bakkers is als onderzoekspartner betrokken bij het onderzoek ‘effect van inspanning op vermoeidheid bij patiënten met reumatoïde artritis’.

Participatie: Knelpunten en kansen

Ervaringsdeskundigen brengen weerstanden en kansen rondom participatie in beeld. (Lerend Netwerk Patiëntenparticipatie - Bijeenkomst maart 2012 - organisatie en financiering: ZonMw/VSB-fonds, uitvoering: VUmc/Emgo+)

Als ervaringsdeskundige deelnemen in een richtlijncommissie

Een ervaringsdeskundige vertelt over haar ervaring als patiëntvertegenwoordiger in een richtlijncommissie. In deze commissie namen verschillende organisaties en belangengroepen deel.

Er valt nog een hoop winst te behalen

Carin Meijer (site coördinator en wetenschapper van GROUP) was in 2010 betrokken bij het project ‘Participatie in fundamenteel psychiatrisch onderzoek’. Ze vertelt over haar ervaring als betrokken onderzoeker.

Naarmate het project vorderde, voelde ik mij meer op mijn gemak

Maaike van der Linden (ervaringsdeskundig vrijwilliger Angst, Dwang en Fobie (ADF) stichting) was in 2010 betrokken bij het project ‘Participatie in fundamenteel psychiatrisch onderzoek’. Ze vertelt over haar ervaring en de inzichten die het haar heeft opgeleverd.

Waardevolle inzichten voor de rest van mijn carrière

Minne Bakker (onderzoeker Vumc/ afdeling Metamedica) was in 2010 betrokken bij het project ‘Participatie in fundamenteel psychiatrisch onderzoek’. Ze vertelt over haar ervaring en de inzichten die het haar heeft opgeleverd.

Samen leren participeren

Tijdens de studiemiddag Patiëntenparticipatie (ZonMw/VSB-fonds, 2012) stond het thema ‘Samen leren Participeren’ centraal. Laureano Sanchez en Ezra van Zadelhoff schreven over hun samenwerking in het Fotostemproject.

Pages